Шевченко Лариса Володимирівна

VIІІ тиждень навчання з 12 травня по 15 травня
 12.05.2020р 7 клас українська мова.Контрольний переказ розповідного тексту (для дистанційного навчання).Текст "Славетний поет". Тема: Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Вивчити параграф 41 записати в довідник, впр.341.
12.05.2020р.9 клас українська мова. параграф 36,повторити, впр.444. Готуємося до підсумкової контрольної роботи. 
12.05.2020р 10 клас всесвітня історія. Прочитати параграф 26 - 27 вивчити дати, поняття. Створити ментальну карту. Пит. 1 - 6( усно).
Перегляньте відео урок. Готуємося до підсумкової  практичної  та контольної робіт.

12.05.2020р 7 клас українська література. Тема Андрій Малишко.Відомий український поет і його пісні, що стали народними. "Пісня про рушник" Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Прочитати біографію, законспектувати, вірш вивчити напам`ять.


І. Андрій Малишко : слово і пісня
  Переглянути презентацію


ІІ“Пісня про рушник” — поезія Андрія Малишка, сповідь-спогад ліричного героя, у якій матір дарує синові рушник, вишитий як символ життєвоï дороги. Рушник — символ чистоти і любові, а вишивка — справжній оберіг. Ліричний герой поезіï з великою теплотою розповідає свою історію життя.
 Читайте, аналізуйте, вчіть напам’ять! 

Рід літератури: інтимна лірика.
Жанр: ліричний вірш (пісня).
Мотив: материнської любові й рушника як символу життєвої дороги.
Віршовий розмір: анапест.
Художньо-стильові особливості: сповідь-спогад ліричного героя, у якій матір дарує синові вишитий рушник як символ життєвої дороги. 
Рушник пов’язаний із життєвою долею лірично­го героя і з образом його матері. Лірич­ний герой поезії дуже тепло згадує свою матір. Автор цим твором порушує питання дитинства, а також прощання з батьків­ською хатою та материнську тривогу за долю власної дитини. Форма вірша має значну кількість повторів, що наближає його до пісні.
Примітки: Композитор Платон Майборода написав музику до цієї поезії. 
Виконавців твору було багато, зокрема Дмитро Гнатюк, Олександр Таранець,           гурт “Ча­рівна”, Ірина Сказіна, Олександр Малінін, Квітка Цісик та ін.

ІІІ. Відео, на якому ви читаєте вірш Андрія Малишка " Пісня про рушник" напам'ять надсилайте на Viber 
12.05.2020р 9 клас українська література. Марко Вовчок. життя і творчість. Вовчок як перекладач. "Народні оповідання"; продовження теми народного життя в повісті "Інститутка" .Т.л: реалізм.
Переглянути віео матеріалиДокументальний фільм "Марко Вовчок. Таємнича зіркпа"

 
Домашнє завдання.
 Переглянути відеоматеріали; прочитати стор.237-239(стислий конспект). Прочитати повість «Інститутка» М.Вовчок.

14.05.2020р.7 клас українська мова. Тема: Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Вивчити правила параграф 42 (записати в довідник), вивчити схему на стор.185, впр.346. 
Перегляньте відеоурок.  Вигук як особлива частина мови
14.05.2020р.9 клас українська література Тема: Марко Вовчок "Інститутка".Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів - людей із народу та панночки.Авторська позиція у творі. 
Домашнє завдання.
І рівень – виписати цитати до характеристики образів;
ІІ рівень –  скласти тестові завдання за біографією Марка Вовчка (6 завдань);
ІІІ рівень –написати твір-метаморфозу (уявити себе в ролі автора і від ії імені створити судження) «Авторська позиція у творі».
14.05.2020р 10 клас громадянська освіта Тема:Європейський вибір України.Угода про асоціацію Україна - ЄС. Прочитати тема 3. пункт.3 стор.181-183, пит.1 - 5.


15.05.2020р 10 клас громадянська освіта. Підсумкова контрольна робота.
Підписати титульну сторінку на листках в лінію.Так як виконуємо контрольні.
 Підсумкова 
контрольна робота
з громадянської освіти
учня ( учениці) 10 класу
Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Прізвище, ім`я ( в Р.В.)
Перегортаєте листок, пишите число, контрольна робота.Вибираєте варіант та виконуєте.
Роботу здати до 12.00 год.


Підсумкова контрольна робота з громадянської освіти
Варіант №1
1 бал2 бали


 2 бали


1 бал

3 бали


3 бали
1.      Дайте коротку відповідь на запитання:
1)      Що таке права людини? - _________________________________________
2)      Кого називають субєктами економічних відносин? - __________________

2.      Дайте відповідь на запитання та проілюструйте її прикладом.
Якими є основні функції масмедіа? ____________________________________
Наприклад: ________________________________________________________

3.      Установіть відповідність між поняттями та тлумаченнями, що їх стосуються:

А
Б
В
Г
Д
Е
1


2


3


4


1  громадянин
2  демократія
3  людина
4  референдум

А  особлива розумна істота, що має принципові відмінності від усіх інших живих    істот і посідає певне місце в сукупності живих організмів
Б   особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї неповторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона, і прагне це реалізувати
В  слово, відоме ще від часів Давньої Греції, яке в перекладі з грецької означає владу народу
Г   процес формування органів державної влади і місцевого самоврядування шляхом голосування виборців
Д  прийняття виборцями рішення з конституційних, законодавчих чи інших важливих питань державного чи місцевого життя
Е   особа, яка має правовий зв’язок із певною державою, що виражається у їхніх взаємних правах і обов’язках

4.      Завершіть речення: Креативною називають людину ______________________

5.      Які проблеми територіальних громад уповноважені розвязувати органи місцевого самоврядування? Наведіть та обґрунтуйте 2-3 підтверджуючі приклади.

6.      Висловіть по 2 стверджувальних і заперечних аргументи з дискусійного питання та сформулюйте висновок.
Дискусійне павутиння
У демократичній державі Інтернет
має піддаватися цензурі.
ТАК
НІ
Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Підсумкова контрольна робота з громадянської освіти
Варіант №2
1 бал2 бали2 бали


1 бал

3 бали


3 бали
1.      Дайте коротку відповідь на запитання:
1)      Що таке демократична держава? - _________________________________
2)      Кого називають підприємцем? - _____________________________________

2.      Дайте відповідь на запитання та проілюструйте її прикладом.
Якими є основні способи подолання конфліктів? ________________________
Наприклад: ________________________________________________________

3.      Установіть відповідність між поняттями та тлумаченнями, що їх стосуються:

А
Б
В
Г
Д
Е
1


2


3


4


1  соціалізація
2  субкультура
3  толерантність
4  фейк

А  контроль держави, організацій або груп людей над публічним проявом думок і творчості людей
Б   спеціально створена новина, подія чи журналістський матеріал, який містить неправдиву або перекручену інформацію, що дискримінує певну людину чи групу осіб в очах аудиторії
В  процес розвитку людини, становлення особистості у взаємодії з навколишнім  світом
Г   процес обєднання будь-яких елементів суспільства в одне ціле
Д  активна життєва позиція, що формується на основі визнання і поваги  універсальних прав та основних свобод кожної людини
Е   тип культури, що має відповідну систему символів і цінностей, які відрізняють певну соціальну групу від більшості членів суспільства

4.      Завершіть речення: Європейський суд з прав людини вирішує  ________________

5.      Чим є для вас реклама – рушієм прогресу, засобом виживання мас-медіа або чимось іншим? Наведіть та обґрунтуйте 2-3 підтверджуючі приклади.

6.      Висловіть по 2 стверджувальних і заперечних аргументи з дискусійного питання та сформулюйте висновок.
Дискусійне павутиння
Голосування громадянина на виборах повинно бути його обовязком, закріпленим законодавчо
ТАК
НІ
Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________

15.05.2020р 9 клас українська мова.Повторення. Орфографія, вивчити параграф 37, впр.460.
15.05.2020р 7 клас українська література.Андрій Малишко."Чому сказати, й сам не знаю...".Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам`яті. Вивчити вірш "Стежина"

IX тиждень навчання з 18 травня по 22травня

18.05.2020р 7 клас українська мова. Тема:Дефіс у вигуках.Кома та знак оклику при вигуках.Прочитати параграф43, записати в довідник, впр.356.
18.05.2020р 9 клас українська мова. Тема :Повторення.Мовні аспекти вивчення речення.Граматична основа речення.Прочитати параграф37, впр.452.Готуємося до підсумкової контрольної роботи. Завдання будуть розміщенні на платформі Googl класс.
18.05.2020р 9 клас всесвітня історія.Підсумкова практична робота. Завдання розміщенні на платформі Googl класс.

19.05.2020р.10 клас всесвітня історія. Підсумкова практична робота.
21.05.2020р 7 клас українська література.Літератури рідного краю.Написати відгук на одну з поезій О.В.Олексюка, намалювати малюнок "Мій рідний край"
21.05.2020р.9 клас українська література.Урок виразного читання.Марко Вовчок "Інститут1ка".
21.05.2020р. 10 клас громадянська освіта.Практичне заняття "Глобальні проблеми сучасності".
Практичне заняття
Зародження масової культури
ПРИГАДАЙТЕ
1. Коли з'явилися перші газети? 2. Як формувалася суспільна думка у XVIII ст.?
МЕТА
Визначити, що таке масова культура, які її ознаки; на підставі аналізу наведеного тексту з'ясувати, якими були причини появи масової культури; шляхом дискусії сформувати уявлення про вплив масової культури на суспільство.
ХІД РОБОТИ
1. Ознайомтеся із запропонованими матеріалами, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.
2. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.
ЦІКАВІ ФАКТИ
У 1790 р. у Великій Британії було видано 370 найменувань книг, а в 1900 р. — уже 6 тис. У середині XIX ст. Британський музей, де були зібрані шедеври світового мистецтва, у вихідні дні відвідувало понад 30 тис. осіб.
На кінець XIX ст. більшість жителів країн Європи та США були освіченими. Завдяки успіхам промислового перевороту зріс життєвий рівень населення, а через зменшення робочого дня в жителів міст з’явився вільний час. Усе це створило передумови того, що споживачами літератури та мистецтва став не лише незначний прошарок освіченої еліти, а й великі маси простих людей. Виникло нове історичне явище — масова культура.
Поряд із книгами, які були розраховані на вишуканих читачів, з’явилися твори, орієнтовані на смаки й потреби звичайної освіченої людини. У XIX ст. утвердилися такі літературні жанри, як пригодницький і детективний романи.
Класичними пригодницькими романами стали твори американця Фенімора Купера, англійців Томаса Майна Ріда і Роберта Льюїса Стівенсона, французів Луї Жаколіо, Ежена Сю, Гюстава Емара і Луї Буссенара. Американець Едгар По в 1841 р. написав перше детективне оповідання«Убивство на вулиці Морг». У 1887 р. англієць Артур Конан Дойль надрукував перше оповідання, героєм якого став Шерлок Холмс.
Наприкінці XIX ст. з’явився вид мистецтва, який незабаром став наймасовішим. 28 грудня 1895 р. у «Гран-кафе» на бульварі Капуцинок у Парижі брати Л. та О. Люм’єри вперше показали сінематограф — апарат, який демонстрував рухомі фотографії. Першим глядачі побачили фільм «Прибуття потяга...». За кілька тижнів такі апарати й фільми Люм’єри вже презентували в Римі, Відні, Берліні, Лондоні, Петербурзі, Москві тощо; незабаром — у США, Індії, Австралії, Єгипті. Так виникло кіно.
Масова культура стала вагомим чинником формування громадської свідомості. Стаття в газеті або журналі, книга, спектакль, кінофільм іноді перетворювалися на значну подію в суспільстві.
Із появою масової культури письменники, художники, артисти, журналісти ставали більш незалежними від смаків і грошей заможних людей, оскільки їхня праця стала добре оплачуватися. Натомість значно знизилися й вимоги до якості творів.
Артур Конан Дойль
Кадр із першого фільму «Прибуття потяга на вокзал Ла-Сьйота» тривалістю 50 секунд
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Що таке масова культура? 2. Що зумовило появу масової культури? 3. Назвіть приклади проявів масової культури в тогочасному суспільстві та визначте їх вплив на події. 4. Обговоріть у групах: поява масової культури — це позитивне чи негативне явище? 5. Сформулюйте перелік особливостей, які вирізняють масову культуру.

18.05.2020р 7 клас українська література Тема: Ліризм поезій А.Малишка.Вивчити поезію "Вчителька"

19.05.2020р.10 клас всесвітня історія. Підсумкова практична робота.


Практичне заняття. Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів
Пригадайте з раніше вивченого
1.   Коли більшість країн регіону здобули політичну незалежність?
2.   Що таке «доктрина Монро»?
.
Завдання для підготовки до практичного заняття (на вибір)
1.   Підготувати повідомлення (презентації): 1) Диктаторські режими в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.; 2) Революційні рухи в Латинській Америці в 1920—1930-ті рр.; 3) Політика США в 1920—1930-ті рр. щодо країн Латинської Америки.
2.   Дати відповідь на запитання: чому становлення демократичних інститутів влади в Латинській Америці супроводжувалося гострою політичною боротьбою, революціями і встановленням диктаторських режимів?
Хід роботи
1.   За тематикою підготовлених завдань запишіть висновки  роботи над ними.
3.   Надішліть виконану роботу.
4.   Сформулюйте висновки відповідно до теми заняття.
19.05.2020р.7 клас українська мова .Підсумкова контрольна робота.


VII тиждень з 04 травня по по 08 травня

04.05.2020 р.7 клас українська мова. Тема : "Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності."Параграф 37 вивчити (записати в довідник), впр.302. Скласти речення зі сполучниками сурядності та підрядності. Переглянути  відеоурок04.05.2020р 9 клас українська мова. Розвиток зв`язного мовлення.Тези прочитаних публіцистичної чи науково - пізнавальної статей.


Повідомлення теми, мсти, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Складання тез статей — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам’ятовування інформації, яка міститься у тексті.
III. Операційно-пізнавальний етап.
Рубрика «Запам’ятаймо».
Тези — це коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, положення доповіді, повідомлення, статті тощо. Тези складають основу тексту.
Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях. Тези суттєво відрізняються від плану, оскільки виділяють кожну думку, підтверджуються фактами і прикладами. Вони використовуються для запам’ятовування певної інформації. Здебільшого мають форму речень на зразок: Реформи шкільної освіти. Ігрова форма уроку. Підручник як художній твір. Можливості вибору домашнього завдання.
Колективна робота з пам’яткою і таблицею.
ПАМ’ЯТКА
«Як підготувати тези прочитаного»
1.     Прочитати весь текст (якщо він невеликий) або розділ (якщо твір великий за обсягом).
2.     Продумати зміст тексту, знайти й прослідкувати основні положення, висунуті автором.
3.     Формулювати думки чітко й коротко, але самобутність форми повинна зберігатися, незважаючи на деяку уривчастість викладу.
4.     Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку.
5.     Записуючи тезу, потрібно нумерувати кожну, пропускати рядок між ними.
6.     У кожній тезі потрібно виділяти головне слово й помічати логічний наголос.
7.     Якщо твір великий, то в кінці кожної тези вказують номер сторінки тексту, якщо невеликий — джерело викладу.
8.     Викладати основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів.
Види тез
Що означають
Цитатні
відбір авторських тез із тексту
Вільні
основні положення тексту формулюють своїми словами
Змішані
цитати й вільний виклад авторської думки чергуються
Прості
подають основну думку частини у вигляді ствердження чи заперечення будь-чого
Складні
окрім ствердження якоїсь думки, містять ще її доведення
Текст 2
Чиї ж ми діти?
Батьки і діти, діти і батьки. Одвічний клубок, тісно змотаний у родовідну спілку. Протягом століть наш народ виробив і опрактикував мудрі моральні критерії цієї неперервності. Вони передавалися з покоління в покоління, залишаючи по собі добру чи оганьблену славу.
Добра пам’ять про батьків чи дідусів, матерів або бабусь завжди переходила і на їхніх нащадків. Саме це змушувало більшість людей увічнитися в родоводі. Але траплялися й протилежні випадки — людський осуд одного з пращурів міг також причепитися і до дітей. І хоч вони в тому не були винні, іменне тавро переходило з покоління в покоління, особливо на тих, хто успадкував риси такого характеру.
Родовідна пам’ять — явище у традиційному вкраїнському побуті унікальне, але, на жаль, майже не досліджене. Очевидно, мало хто вже знає, що було за обов’язок знати поіменно свій родовід від п’ятого чи навіть сьомого коліна.
Пам’ять про своїх пращурів — не забаганка і тим паче не данина моді. Це була природна потреба триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії й традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням. Тих, хто цурався чи нехтував історичною пам’яттю, зневажливо називали: «Людина без роду-племені».
Ось так з роду-віку й співіснував тісний взаємозв’язок: батьки намагалися передати в спадок своїм дітям не тільки навички до праці та поведінки, але й залишити добру пам’ять про самих себе; діти ж мали за обов’язок дотримувати й далі розвивати родовідні звичаї. Так привселюдно створювався колективний літопис родинної звичаєвої пам’яті як одна з форм суспільної поведінки. Адже дитина, не засвоївши родовідних цінностей, не все житія залишиться Іваном, який не знатиме свого роду-племені, чиїх батьків він дитя. Звідси й зневажливе ставлення до отчого вогнища, батьківського слова, авторитету старших. На сьогодні вже втратили свою першооснову ввічливі форми вітань, зникли з ужитку вияви шляхетності, зникають традиції... А все це — наше духовне багатство, без якого самовтрачаємося, міліємо. Саме так: там, де руйнується моральний ланцюжок між поколіннями, неодмінно з’являються лагуни. Скільки вже сплодилося таких порожнин! Щоб зліквідувати їх, мусимо починати з першооснов і повертати народові його історичну пам’ять. І починати маємо з найсвятішого: хто ми і чиїх батьків діти? (За В. Скуратівським; 346 сл.).
Завдання.
— Сформулюйте й запишіть основні положення тексту у формі вільних тез. Скористайтеся опрацьованою пам’яткою.
1.     Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
  • Закінчити роботу над завданнями, поданими до тексту 2.
 04.05.2020р 9 клас всесвітня історія. Тема: "Китай".  Прочитати параграф 24 , вивчити дати, поняття, персоналії., пит.1-6 усно. Письмово скласти порівняльну  таблицю стор.204.
04.05.2020р 7 клас українська література. Тема Олександр Гаврош "Неймовірні пригоди Івана Сили".Повість про пригоди українського силача.Прочитати біографічну статтю про О.Гавроша та фрагменти його інтерв`ю стор.236 - 237.,вивчити поняття "прототип"Прочитати розділи 7- 20.Скалади і запиши в зошиті простий план до розділів.


05.05.2020р 10 клас всесвітня історія .Прочитати параграф 25 пункт 5-9. Тема: "Підготовчі заходи Сталіна до воєнного вторгнення в Європу. Пакт Молотова - Ріббентропа".параграф 26, вивчити дати, поняття,персоналії.,Пит.1 - 5 усно.Письмове питання "Визначте головні причини,що призвели до розв`язання Другої світової війни".

05.05.2020р 7 клас українська мова.Тема: "Написання сполучників разом та окремо.Розрізнення сполучників та однозвучних слів.Синонімічні й антонімічні сполучники." Вивчити параграф 38 записати в довідник, впр.312 (тестові завдання).
05.05.2020р 9 клас українська література.Розвиток мовлення. Твір - характеристика персонажа роману П.Куліша "Чорна рада".Підготувати твір  улюбленого персонажа роману.

07.05.2020р 7 клас українська література. Тема: Олександр Гаврош "Неймовірні пригоди Івана Сили "Іван сила ( Іван Фірцак) - утілення непереможного духу українського народу,його доброти й щирості. На прикладі твору "Неймовірні пригоди Івана Сили" написати твір на тему:" Чому я пишаюся своїм народом?"
07.05.2020р 9 клас українська література. Тема уроку. Література рідного краю.  Поети Херсонщини.
Мета:  продовжувати знайомити учнів з поетами Херсонщини, зокрема з творчістю сучасного поета Херсонщини О.В. Олексюка, розвивати культуру мовлення,  вчити учнів виразно  читати  поетичні твори, виховувати любов до рідного краю.
Тип уроку:  урок – зустріч.                                                          
Обладнання:  плакат - карта  «Література рідного краю», презентація «Херсонщина»,  грамзапис гімну Херсонщини, бібліотечка творів О.В.Олексюка.


Сьогодні на уроці  поведемо розмову про красу і велич  нашої області.
Рідний край - Херсонщина. Земля багата, урожайна, сонячна. Ми  гордимося тим, що живемо в такій славній стороні нашої безмежної України.  Пишаємося родючістю грунтів,  Дніпром  -  свідком минулого, привітними курортами Чорного моря, красою степової рослинності. Зверніть увагу на екран.
ІУ. Основний зміст уроку.
1. Перегляд презентації «Мій рідний край - Херсонщина»
            - А найголовніше, чим славиться наша рідна земля - це творчі, видатні люди.
            Я хочу представити вам нашого шанованого гостя  Олега Васильовича Олексюка,  талановитого поета  Херсонщини. Мені дуже приємно, що це мій однокурсник, з яким ми разом навчалися в ХДПУ. Ще з того часу він  вирізнявся серед нас творчим підходом до вивчення літератури, неординарним  поетичним мисленням.
З 2000 року Олег Васильович очолює обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта", а також є директором обласного видавництва "Просвіта". Редагує щорічний  альманах дитячої та юнацької творчості  "Чиста криниця".
_______________________________________________________________ 
           Олег Васильович Олексюк народився 21 квітня 1970 року у місті Цюрупинську (Олешки) на Херсонщині.
Навчався Олег Васильович у славнозвісній Цюрупинській середній школі №1, в якій свого часу навчалися визначні письменники ХХ століття Микола Куліш, Іван Дніпровський, Костянтин Кудієвський. Отже, сама атмосфера в школі спонукала до написання перших віршованих рядків.
          Навчання в Херсонському училищі культури, служба в лавах залізничних військ, навчання в Херсонському державному педагогічному університеті супроводжувалися працею у громадських організаціях.
         Виходять  у світ перші книжки молодого поета, а саме: "Казка бабусі Акації" (1995), "Ти - Україна" (1996), "На добраніч" (1997), "Радуйся" (1996), перших трьох частин повісті у сонетах "Тисячовесни" - "Прошиті жаром" (1999), "Доки живі" (2000), "Небесами повінчані" (2003), "Затуманені плачем" (2005), збірок "Усмішка" (1999, 2000), "Арія струмка" (2001, 2003), "Переспіви пісень Кота Леопольда" (1999, 2002), "А у нас був Тарас" (2007), літературно-мовознавчого дослідження "Поетика творів Миколи Братана" (1999, 2004), збірки статей "До "Просвіти" (1998).
        З 2000 року Олег Васильович Олексюк очолює обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта", а також є директором обласного видавництва "Просвіта". Редагує щорічний альманах дитячої та юнацької творчості "Чиста криниця".
__________________________________________________________________


6. Виразне читання учнями  напамять  дитячих поезій  О.В. Олексюка
Із збірки «А у нас був Тарас» 
Ви не чули, як у нас
Вчора
гостював Тарас.

Ми з ним грали в "Океан":
Я, звичайно, - капітан,

А Тарас був - боцман Лом,
То
ж підлога стала дном.
Завдяки
воді із крану
Я ходив по океану.

ЕСКАДРА В ПОДОРОЖ ХОДИЛА
 Була пригода: із рублів
Ми наробили
кораблів.
Ще б довго по водиці з крану
Ескадра в подорож ходила,
Та стало тато
ві погано
І мама раптом
геть зомліла.
ТАРАСОВА IДЕЯ
Підказав Тарас ідею:
Зробим з вікон галерею.
Із
зелених папірців,
Що у мами в гаманці,
Ми портрети вирізали,
Прикрашали
вікна зали.

Творчий час
А сьогодні пластилін
Дарувала мені мама.
Час минув - і скільки змін:
Стіл, стільці, віконна рама,
Шафа, двері, холодильник,
Піаніно і годинник,
Ще й плакати на стіні -
Все прикрасив пластилін.
Мамо й тато нас - за вуха.
Тільки
їх ніхто не слуха. Заявив мій друг Тарас:
   «А  у нас був творчий час».
А у нас, а у нас
Вчора
гостював Тарас.
  ЛЯЛЬКУ ЗРОБИМ IЗ КIМНАТИ
Мама на базар ходила
І шпалери там купила.

Переглянув
їх Тарас:
"Ці
шпалери - просто клас.
         
           
Матінці на допомогу! -
Клей шпалери - на підлогу!
Лялькузробимізкімнати!" -
Вжепідлогу не впізнати,
Не впізнана стала й мати.

                                                          НА ВОЛЮ
 У кімнаті під віконцем
Є акваріум.
Мов сонце,
Срібна
рибка у воді
На
одинці, в самоті.

Щоб не билася об шибку,
Мов
ображена на долю,
Випустив Тарасик рибкуЗа вікно, на волю.

7.  Розповідь поета про  збірку «Поетика творів Миколи Братана»

Олексюк О.В.
Поетика
творівМиколи Братана: Літературно-мовознавче дослідження. – Херсон-Київ: Просвіта, 2004. - 44 с.
-  Найвагомішою, на мій погляд, є робота з дослідження творчості М.Братана. Актуальність дослідження  зумовлена посиленим інтересом до літератури рідного краю. Метою літературно-мовознавчої праці  є спроба проаналізувати та класифікувати творчий доробок, визначити і обгрунтувати його проблематику, місце Миколи Братана в         літературному  процесі.
            Новизна  роботи   полягає  у  цілісно    мудослідженні творчості М.Братана. Методологічною основою "Поетики творів Миколи Братана" є принцип історизму.  Методи дослідження: історико-генетичний, історико-функціональний та системний.
         Робота розрахована на широке коло читачів.   Видання   може   бути використане на уроках літератури рідного краю, позакласного  читання, на заняттях літературного гуртка, на конференціях, а також у вузівській практиці.
8. Запитання учнів до гостя
1.                   Чим приваблює вас написання віршів?
2.                    Що б ви порадили починаючим поетам? Тим, хто бажає, а в    нього не виходить римувати?
3.                Що для вас означає любити Батьківщину?

V. Творче завдання
Напишіть  сенкан на тему: « Херсонщина, наш славний краю!»
УІІІ.  Домашнє завдання
1. Напишіть  відгук на одну з поезій О.В.Олексюка, яка вам найбільше сподобалася.
2. Намалюйте  малюнок «Мій рідний край»

07.05.2020р 10 клас громадянська освіта .Тема 2.Міжнародна система безпеки. Міжнародне право. Міжнародне гуманітарне право. пункт2-4. пит 4-10 усно., письм. пит.14 стор.178

08.05.2020р 10 клас громадянська освіта. Тема 3 Україна - член європейського та світового співтовариства. Геополітичне становище. участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи,СОТ.  Прочитати пункти 1 - 2, розглянути схему "Участь країни в миротворчих місіях ООН",  дати відповідь на питання 1 - 5 усно.

08.05.2020р 9 клас українська мова. Урок мовленнєвого розвитку. Конспект сприйнятого на слух науково - навчального тексту. стор 248,  письмово впр.523 - 524. 

08.05.2020р 7 клас українська мова.  Тема. Частка параграф 39 вивчити ,записати в довідник., впр.327 напишіть над кожною часткою її розряд.
Переглянути відео урок

VI тиждень  навчання з 27 квітня по 01 травня
27.04.2020р 7 клас українська мова.Тема: "Синонімічні й антонімічні прийменники.Прийменниково - іменникові конструкції в ролі членів речення."
Перегляньте, будь ласка, відеоурок з цієї теми. Виконайте тестові завдання в кінці уроку та надішліть результати.


27.04. 2020р 9 клас українська мова Тема:"Текст і його основні ознаки.Будова тексту", прочитати параграф 33 вивчити, записати основні ознаки тексту, впр.411. Скдадіть і запишіть текст (0,5 - 1 сторінка) у публіцистичному стилі на одну з  тем: "Професійний вибір", "Професія і характер"
27.04.2020р 9 клас всесвітня історія.Розпочинаємо вивчати нову тему "Пробудження Азії. Міжнародні відносини" (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) Японія, прочитати параграф 23, вивчити дати, поняття, персоналії, пит.13 стор.196 письмово. 
Перегляньте відеоурок "Японія"."Китай"


 

28.04.2020р 10 клас всесвітня історія.Розпочинаємо вивчати новий розділ "Міжнародні відносини 1930-х років. Назрівання Другої світової війни".Прочитати параграф 25, пункти 1 -4, зробити конспект, вивчити дати.
 Переглянути відео


28.04.2020р 7 клас українська література Олена Теліга "Сучасникам", "Моральний заповіт нащадкам".Прочитати стор.229 - 235.пит.1 - 3.Переглянути фільм  "Приватний лист світові"


28.04.2020 9 клас українська література. П.Куліш "Чорна рада.Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв".
Домашнє завдання. Інд. завд. Знайти вислови відомих людей( зокрема Т. Шевченка) про роман «Чорна рада», порівняти образи божого чоловіка й Перебенді  з однойменного твору Кобзаря.  Виписати  цитати до характеристики  Петра, Лесі, божого чоловіка. Зустрічаємося на уроці.
30.04.2020р 7 клас українська мова .Ми продовжуємо вивчати службові частини мови.Тема : "Сполучник як службова частина мови.Види сполучників за будовою та походженням." Параграф 36 вивчити правила (записати в довідник), впр.290.
Переглянути відеоурок.30.04. 2020р 9 клас українська .Тема. П. Куліш «Чорна рада». Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку.  Оцінка роману Т. Шевченком.
Домашнє завдання ( на вибір). Придумайте рекламу роману – хроніці «Чорна рада», яка б зацікавила читачів. Напишіть освічення в коханні Лесі(хлопці) , Петру( дівчата).   Дайте відповідь на запитання   «Чи повинен    кожен з нас нести відповідальність за долю своєї країни?» Зустрічаємося на уроці.

30.04.2020р 10 клас громадянська освіта .Тема 2 "Міжнародні відносини." Пункт 1. розглянути схему "Мета та види міжнародних відносин".пит.1-3.(усно). 


І тиждень  навчання 16 березня - 20 березня


16.03.2020р  7 кл українська мова параграф28 вправ 235. записати компліменти, які ви хотіли б сказати комусь із друзів,вивчити правила. записати в довідник.

16.03.2020р 9 клас українська мова  параграф 26 вправа 323 складіть висловлювання (5-7 речень), використавши безсполучникове складне речення, між частинами якого на письмі треба ставити двокрапку. Ситуація А та Б на вибір.
16.03. 2020 р. 9 клас всесвітня історія параграф 20 вивчити дати, поняття, заповнити таблицю "Зовнішня політика США"пит. 1-8. Скласти сенкан Теодор Рузвельт.
16.03.2020 р. 7 клас українська література. біографія Марини Павленко стор 187-188.,прочитати розділи 1-10,11,12,14, пит.1-11 (усно).


17.03.2020р 10 всесвітня історія  параграф 20,вивчити дати , поняття, у розділі ІІІ пит.4 письмово, скласти ментальну карту.
17.03.2020р 7 клас українська мова контрольний переказ
17.03.2020р  9 клас українська література прочитати стор.186-191., вивчити уривок з поеми "Катерина" від слів "Кохайтеся, чорнобриві.... до слів Обіцявся вернутися".повторити стор.10-15


19.03.2020р 7 клас українська література  прочитати стор.194-199.зробити закладки в підручнику розділи (18-23) до характеристики образу Софійки.
19.03.2020р 9 клас українська література прочитати стор.192-196 прочитати поему "Наймичка." Письмово "Що привабило вас в образі наймички Ганни".
19.03.2020р 10 клас громадянська освіта прочитати тема 5 підприємництво, пит.1-10 усно,
опрацювати епіграфи.20.03.2020р 10 клас громадянська освіта тема 6 ринок праці., пит. 1-10., написати есе на тему: "Якою я бачу свою майбутню професію?"
20.03.2020р. 9 клас українська мова параграф 27 вправа 336, продовжіть розповідь власним міркуванням "Хліб народний символ".
20.03/2020р 7 клас українська мова  Контрольний переказ

 навчання 23 березня - 27 березня

    23.03.2020р  9 клас українська мова Тестування  https://vseosvita.ua/test/edit-test?id=8058
   24.03.2020 р 9 клас українська мова   Посилання повторення Фонетика.Орфографія .     Онлайн курс https://www.youtube.com/watch?v=E1vf1Q8xObc&feature=emb_rel_end
  25.03.2020р 7 клас українська мова Апостроф. М`який знак .Повторення      https://www.youtube.com/watch?v=KpEagwi6qF4
  25.03.2020р 9 клас українська мова  Односкладні речення .Тест  - самоперевірка  https://www.youtube.com/watch?v=Mp1CrYCuV2M
  26.03.2020р 7 клас українська мова

27.03.2020р  9 клас українська література Метод сторітелінг (або розповідання історій).Обрати одну з героїнь  поем "Катерина" або "Наймичка" та приготувати невеличкий виступ - розповідь на тему "Який я персонаж". У виступі варто включити цікаві факти про героя, його пригоди і ту епоху, про яку ви дізналися з твору

                         ІІІ тиждень навчання    30 березня - 3 квітня

30.03.2020р  7 клас українська мова параграф 29 впр.239, впр.240 виписати з орфографічного словника по п`ять прислівників з і та и в кінці слів. Вивчити правила, записати в довідник. Повторити параграф 4- 6. Наголос тест - самоперевірка https://www.youtube.com/watch?v=jTM1xZ5m7Bo

30.03.2020р 9 клас українська мова   параграф 27 впр.345. надпишіть скорочено частини мови над слова першого речення. Вивчити правила, записати в довідник. Повторити параграф 1-3. ,види підрядних речень https://www.youtube.com/watch?v=YvZTN268vTI

30.03.2020р 9 клас всесвітня історія параграф 21  Російська імперія пит.1-11 (усно), письмово
складіть у зошиті таблицю "Реформи 60-70-х рр.ХІХ ст. в Російській імперії".Створити ментальну карту, вивчити дати, поняття, персоналії.
30.03.2020р 9 клас українська мова (індивідуальна) Безсполучникове складне речення.   https://www.youtube.com/watch?v=3We8s9GaJWw;

31.03.2020р  10 клас всесвітня історія параграф 21 Японія вивчити дати, персоналії, пит. 1-7 (усно), письмово "Які чинники були в основі агресивної зовнішньої політики  Японії"


31.03.2020 р. 7 клас українська література  стор. 200-205
31.03.2020р 9 клас українська література вивчити уривок від слів "Аж злякався "... до слів "А мати вже спала". стор.197-198 . тести посилання https://naurok.com.ua/test/poema-shevchenka-katerina-98615.html

01.04.2020р  9 клас українська мова  Повторення Складнопідрядне речення Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=YZiJogIuCJE&t=41s

02.04.2020р  7 клас українська мова параграф 30, впр.247 , записати в довідник
02.04.2020р    9 клас  українська література  стор.197 - 200, пит 1-2 (усно), письмово  "Яким є авторське ставлення до жінки - матері?" Відео урок  https://www.youtube.com/watch?v=P5cNQ453pLE,  https://www.youtube.com/watch?v=Ff4VztQTo-w  
02.04.2020р  10 клас громадянська освіта тема 7 пит.1-3 усно, письмово "Як подолати корупцію в Україні?"


03.04.2020р  10 клас громадянська освіта Практичне заняття "Родинний бюджет", ст.156.

03.04.2020р   9 клас українська мова параграф 28, впр.349 І-ІІ завдання.Виконати синтаксичний розбір речення на вибір. Пройти тестування https://naurok.com.ua/test/skladnopidryadne-rechennya-130064.html

03.04.2020р  7 клас українська література.  Прочитати ст.205-209.  (розділи38,39,40) Запишіть епітети, які характеризують поняття справжньої дружби, родини, людини.


ІІІ тиждень  навчання    06 квітня по 10 квітня
06.04.2020р 7 клас українська мова .Розвиток зв`язного мовлення. Портретний нарис у публіцистичному стилі , параграф 62 впр 443 письмово випишіть речення, у яких подано емоційну оцінку доби й постаті М.Грушевського

06.04.2020р 9 клас українська мова. параграф 29 вивчити, впр362 письмово. Відео урок "Складне речення із сурядним і підрядним зв`язком" Школа онлайн. Посилання
 https://www.youtube.com/watch?v=2TpbNVm339A

06.04.2020р 9 клас всесвітня історія прараграф 22 вивчити дати, поняття, персоналії. Складіть у зошиті порівняльну таблицю "Балканські війни"

06.04.2020р 7 клас українська література Розвиток зв`язного мовлення. Скласти анкету головного героя твору Марини Павленко "Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських" Пройти тестування посилання в групі.


07.04.2020р 
10 клас всесвітня історія Прочитати параграф 22, Країни Передньої Азії вивчити дати, поняття, персоналії. Скласти сенкан М.Кемаль та Реза - хан.Пройти тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/yaponiya-92981.html. Японія
7 клас українська література. Розвиток зв`язного мовлення.Пройти тести. Складання анкети головного героя.

Тести за текстом повісті-казки
1 Де відбуваються події, описані в повісті?
А. Києві
Б. Вінниці
В. Вишнополі
2 Що означає слово «пригода»?
А. Те, що трапилось (часто непередбачене, несподіване) ü
Б. Приходити на допомогу в скрутну хвилину
В. Бути потрібним
3 Визначте жанр твору.
А. Детектив
Б. Повість-казка
В. Пригодницька повість
4 У кого в роду Софійки з’явилися коралі?
А. Тітки Сніжани
Б. Софійки
В. Бабусі Клави
5 Яка була кличка кобили прабабці Ніни?
А. Мальва
Б. Майорчик
В. Маківка
6 Як називалося село, де жила бабуся Софійки?
А. Половинчик
Б. Вишнопіль
В. Покровчик
7 Чим схожі були між собою Міщенки?
А. Були балакуни
Б. Мали подвійну душу
В. Надзвичайно веселі
8 Яке прізвище мала тітка Сніжана?
А. Ліщина
Б. Завадчук
В. Ягода

Анкета головного літературного героя
1.Ім`я. 
2.Вік, соціальний стан, походження.
3.Портрет,особливі прикмети.
4.Місце проживання.
5.Спосіб життя.
6.Родина.
7.Оточення (друзі,вороги).
8.Життєвий  девіз.
9.Мета життя.
10.Захоплення, уподобання.
11.Риси характеру.

9 клас українська література  ст.201 - 206 читати виразно вірші "Росли укупочці, зросли", "Доля". Скласти схему  "Жінка - мати Т.Шевченка".Вірш "Доля" вивчити напамять.

09.04.2020р
7 клас українська література прочитати ст.215-217., біографія Любов Пономаренко, теорія л-ри новела  (довідник), письмово прочитайте новелу "Гер переможений" та поміркуйте, яку актуальну тему в ній порушено.
9 клас українська література. Позакласне читання. Прочитати роман Оксани Іваненка "Марія". Метод  читацький челендж, зробити селфі з прочитаною книжкою або креативне фото. де в центрі книга.
10 клас громадянська освіта Практичне заняття "Створюємо бізнес - план власного підприємства"
Створити бізнес-план за алгоритмом
1.      Вступ
Назва фірми.
1.1.            Який продукт ви пропонуєте до продажу?
1.2.            Кількість опис початку бізнесу.
1.3.            Короткий опис початку бізнесу  (чи залучені люди працювали разом раніше?)
1.4.            Головні завдання (цілі) бізнесу.
1.5.            Персональні завдання людей.
2.      Продукт
2.1.            Який продукт ви виробляєте?
2.2.            Призначення продукту.
2.3.            Чим відрізняється ваш продукт від аналогічних товарів інших виробників?
2.4.            Ви самі виробляє продукт чи інші виробники?
2.5.            Визначте процес виробництва.
2.6.            Яку сировину використовуватимете і де її братимете?
2.7.            Які дослідження ринку постачання ви вже провели?
2.8.            Яке обладнання потрібне для виробництва, скільки коштує, де знайти потрібні кошти, де його купити?
2.9.            Які приміщення потрібні для виробництва продукту ?
2.10.         Яких навичок і спеціальностей вимагає  виробництво?
2.11.        Скільки працівників потрібно залучити до виробництва? Що кожен буде робити?
2.12.        ЯК ви здійснюватиме контроль за якістю?
3.      Послуги (чи роздрібна торгівля)
1.1.            Які послуги ви пропонуєте і які товари продаєте?
1.2.            Яке обладнання вам потрібне для надання послуг (продажу товарів)?
1.3.            Чи потрібне вам приміщення для надання послуг (продажу товарів)?
1.4.            Скільки працівників потрібно і які вони мусять мати навички та вміння?
1.5.            Як ви здійснюватиме контроль за якістю?
                4. Персонал
4.1.            Кожний новий працівник заповнює анкету (повідомляє про свою попередню трудову діяльність, вказує освіту, адресу, особисті дані),підписує  трудову угоду та інші документи .
                  5. Оригінальна структура
5.1. Які види робіт виконуватиме ваше підприємства                                                                       (виробництво, продаж, управління)? Які специфічні завдання ви визначатимете щодо кожного виду?
     5.2. Навички і вміння, яких вимагає виконання кожного виду робіт, або які є специфічними для кожного з цих видів.
5.3 Якого досвіду мусять набути виконавці, яке навчання вони мають пройти? ( детально описати.)
5.4 Які роботи не зможуть виконувати люди, що працюватимуть у вашому бізнесі?
5.5 Чи  можна їх цього навчити, чи потрібно винаймати персонал?
6 Менеджмент
6.1 Якими є щоденні завдання управління?
6.2 Як краще розподілити різні функції управління бізнесом (продаж, адміністрація, виробництво, забезпечення послуг, фінанси тощо)?
6.3 Які види зборів ви проводитимете? Як часто? Які питання вирішуватимете?
6.4 Чи будуть у вашому підприємстві окремі відділи? Якщо так, то як ви це організуєте?
7. Маркетинг
7.1 Яке дослідження ринку ви вже провели?
7.2 Які групи людей купують ваш продукт? Чи користуватимуться вашими послугами? Укажіть вік, стать, інтереси, соціальний статус тощо.
7.3. Який імідж своєї фірми ви хотіли б створити серед  ваших клієнтів?
7.4  Як ви будете встановлювати ціну?
7.5 Який спосіб продажу оберете?
7.6 Як ви розповсюджуватимете ваш товар чи послуги ?
7.7 Які види товару після гарантійного обслуговування ви будете використовувати?
8  Юридичні аспекти бізнесу
8.1 Тип вашого підприємства.
8.2 Чи потрібні вам ліцензії, дозволи, патенти?
8.3 Якими є вимоги у вашому бізнесі щодо захисту здоров’я і безпеки праці? Як ви будете їх дотримуватися? Які вимоги передбачені у вашому бізнесі щодо страхування (соціального, банківського)?
9. Основні засоби виробництва
9.1 Які типи майна ви збираєтеся мати ? Як ви його захищатимете від крадіжок та інших обставин, що від вас не залежать?
9.2 Якими є умови орендування цього майна?
9.3 Чи потрібні вам спеціальні дозволи, пов’язані з майном  (на ремонт, прибудову) ?
9.4 Чи є особливі моменти у вашій справі, пов’язані із здоров’ям і безпекою праці?
10. Фінанси
У кожному бізнес-плані має бути розділ з розрахунками очікуваних прибутків і витрат фірми. Тут вам треба визначити, якими реально будуть ваші витрати і ваші прибутки. Намагайтеся оцінювати скептично, адже зазвичай  витрати є більшими, а прибутки - меншими ніж  заплановані.
10.1 Які торговельні угоди з потенційними клієнтами ви вже уклали?
10.2 Яку кількість одиниць товару (послуг) ви розраховуєте продавати щотижня?
Витрати :
10.3 Укажіть, якою буде періодичність ваших витрат.

10.04.2020р
10 клас громадянська освіта.Практичне заняття "Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме".
 Резюме - документ в якому подаються короткі відомості про навчання,трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи,яка його складає для привернення уваги до себе майбутнього роботодавця.
Виконання практичної роботи

Відшукайте  в Інтернеті приклади складання мотиваційних листів і резюме.
Оберіть на сайті з працевлаштування оголошення про вакантну посаду зі сфери, яку ви плануєте обрати своєю професію.
Уявіть, що через 5 років ви здобули необхідний фах. Складіть власне резюме для обраного вами оголошення про вакантну посаду.
Зразок мотиваційного листа
Доброго дня! Мене звуть Горошко Валентина Олексіївна, я є студенткою п’ятого курсу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за спеціальністю «інженер програмування автоматизованих систем». В рамках напрямку я вивчаю велику кількість дисциплін, але, згідно своєї майбутньої спеціальності, найбільша увага приділяється програмуванню. З моменту початку навчання найбільш цікавими для мене є мови, які призначені для роботи з веб-технологіями. Ще навчаючись у школі, у 15 років я написала свою першу мобільну гру, тому вибір направлення для мене був очевидним.
Досвіду роботи у мене поки немає, але останній 3 роки займаюся розробкою сайтів та web-додатків на найбільш популярних freelance (посилання на особисті аккаунти). Наразі я маю знання та навички в програмуванні (вказати мови програмування), розуміюся в основах дизайну, та добре володію англійською мовою (рівень володіння мовою).
У вільний час я відвідую додаткові курси з програмування, англійської та німецької мови, самостійно вивчаю додаткову літературу, веду свій власний блог з програмування (адреса блогу).
Я дуже організована і дисциплінована. В університеті я староста групи. Допомагаю в організації та проведені семінарів та наукових конференцій. На практиці після 3 та 4 курсу працювала в науково дослідницькому інституті «НДІ» на посаді помічника системного адміністратора. Отримала рекомендації від начальства.
З вашою компанією я знайома з 2016 року, побачивши деякі з представлених вами додатків на студентській науковій конференції та враховуючи їх успішність, я загорілася бажанням працювати в вашій команді.
Вважаю, що володіння такими важливими якостями, як відповідальність, цілеспрямованість, працьовитість і завзятість, допоможе мені успішно проявити себе в роботі.
Розсудливо підходжу до пошуку роботи, тому згодна на посаду помічника або стажиста, головне — щоб була можливість розвитку та кар’єрного росту.
Прошу ознайомитися з моїм резюме, яке прикріплено до листа, а також з моїми роботами, які знаходяться за посиланням (web-адреса).
Дякую за увагу, та зі свого боку обіцяю, що зроблю все можливе, щоб виправдати вашу довіру.

9 клас українська мова параграф 30 вивчити правила (записати в довідник),впр.376 , І.списати речення, розставити пропущені розділові знаки. ІІ.Визначте види речень за будовою.
Прослухати відеоурок "Складні речення з різними видами зв`язку.

7 клас українська мова параграф 31 вивчити правила (записати в довідник), впр.254 списати  текст, вставляючи слова з довідки замість крапки.
Передивитися відеоурок "Написання прислівників разом і через дефіс"


ІV тиждень навчання (13 квітня - 17 квітня)

13.04.2020р
7 клас українська мова параграф 32"Написання прислівникових словосполучень на зразок раз у раз, з дня на день" вивчити правила, (записати в довідник) виконати впр263, розгадати кросворд, добираючи з довідки закінчення прислівникових сполук.


13.04.2020р
9 клас українська мова
Тема: Вибірковий контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)
Мета: повторити відомості про стилі й типи мовлення, про особливості вибіркового переказу текстів наукового стилю, формувати мовленнєво-комунікативні вміння і навички здійснювати змістово-композиційний та мовний аналіз, будувати висловлювання, передаючи основну інформацію текстів наукового стилю; виховувати культуру мовлення, любов і пошану до книги.
Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).
Засоби навчання: текст переказу, пам’ятка «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».
Перебіг уроку
1.     Організаційний етап.
2.     Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Слово вчителя про роль книги в житті людини.
Книга — це невичерпне джерело знань, відомостей про десятки, сотні подій, явищ, людей. Тут усе важливе. Вчитуймося в кожне слово, і воно наситить наш розум, душу, уяву одвічною загальнолюдською мудрістю.
III. Актуалізація мовленнєвознавчих понять.
Бесіда за питаннями.
— Які ви знаєте стилі мовлення?
— Які ознаки характерні для наукового стилю?
— Чим відрізняється науковий стиль від інших стилів?
— Які є види переказів?
— Який переказ називають вибірковим? Аргументуйте свою думку.
1.     Робота з текстом наукового стилю.
Читання тексту.
— Визначте стиль, тип, тему й основну думку тексту.
— Назвіть мовні і стилістичні особливості поданого тексту.
— Виділіть з тексту головну інформацію для розкриття теми вибіркового переказу.

Книжка, книга — неперіодичне друковане видання з певною кількістю сторінок (за критеріями ЮНЕСКО — не менше 48) у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу; набір письмових, друкованих, ілюстрованих аркушів, як правило, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називають сторінками.
Книжка є об’єктом вивчення книгознавства. Описом книг й інформуванням про них читачів займається бібліографія.
Історія книжки тісно пов’язана із створенням і розвитком писемності. Як матеріал для письма в різний час використовували кору дерева, полотно, глиняні таблички, шкіру, папірус, пергамент.
У Давньому Єгипті сувій як форма книги відомий з IV тис. до н.е.
Звідти сувій, за свідченням Геродота, був запозичений греками, які з часом перейшли з папірусу на пергамент. У Давній Греції пергаментні сувої набули поширення з V-IV ст. до н. е., у Давньому Римі — з III—II ст. до н. е.
В античні часи сувій був основною формою рукописної книги. Така книга складалася з багатьох склеєних між собою аркушів папірусу. Пергаментні аркуші зшивалися у сувій.
У IV-V ст. сувій поступово був витіснений такою формою книжки, як кодекс, тобто зшиток пергаментних чи папірусних аркушів.
Рукописна книга — кодекс, що містить твір (або збірку творів) художнього, релігійного, юридичного чи іншого зміст)', написаний вручну.
Найдавніші рукописні книги в Україні з’явились у період Київської Русі із запровадженням християнства. У І половині XI ст. князь Ярослав Мудрий заснував при Софійському соборі скрипторій (майстерню для переписування книг), забезпечений великою бібліотекою, кваліфікованими писарями і художниками. Саме звідси вийшли найдавніші рукописні пам’ятки: Остромирове Євангеліє (1056— 1057), Ізборники Святослава (1073 і 1076). Книжна справа в цей час була добре налагоджена і в Києво-Печерській лаврі. У XII-XIV.CT. важливими центрами книгописання стають монастирі Галицько-Волинського князівства (звідси, ймовірно, походять Христинопольський Апостол, XII ст.; Бучацьке Євангеліє, ХІІ-ХІІІ ст.; Добрилове Євангеліє, 1164; Холмське Євангеліє, кінець XII ст.; Євсієве Євангеліє, 1273; а також Чернігівського, Новгород-Сіверського, Переяславського князівств (пам’ятки не збереглися).
До київського книжкового осередку належить найвидатніша пам’ятка рукописного мистецтва ранньої доби — Київський Псалтир (1397), озлоблений 302 високохудожніми мініатюрами.
Найдавніші книги переписувались уставом — високим, урочистим письмом, що передбачало пропорційність кожного знаку.
Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст., писана у монастирі в Пересолниці (Волинь). Один із перших українських перекладів канонічного тексту Четвероєвангелія.
Пересопницьке Євангеліє являє собою книгу великого розміру, оправлену у дубові дошки, обтягнуті зеленим оксамитом. Текст написано на пергаменті чорним чорнилом уставом. На кожній сторінці 20 рядків основного тексту. Усіх аркушів налічується 482, тобто 964 сторінки. Циноброю (червоною фарбою) виконано нумерацію глав, початкові літери глав, зауваження на полях. Євангеліє складається із 63 зошитів по 10 аркушів у кожному. У рукопису складна система розділових знаків. Крім того, є ще «дробне» письмо, яким виписані всі приписки, післямови.
Ця книга заслужено вважається символом української нації.
Важливим аспектом цінності книги є художнє оформлення. Рукопис багато орнаментований: різнокольорові високохудожні мініатюри, заставки, ініціали, кінцівки з українськими мотивами.
Вага пам’ятки — 9 кг 300 г, розмір — 380x240 мм.
Першою друкованою книгою, автором якої був українець за походженням, вважається видання, що з’явилося у 1483 р. Автор її — Юрій Дрогобич (Котермак), син убогого ремісника Михайла Котермака з Дрогобича, який став ученим з європейським іменем, одним з перших українських докторів філософії і медицини. Називалась книжка «Прогностична оцінка поточного 1483 року...», а видав її відомий римський друкар Є. Зільберт тиражем близько 500 примірників. Книга містить цінні для тогочасного читача відомості з астрономії, географії, метеорології, медицини. Надрукована вона була у Римі форматом 18,5x13 см.
Першою книгою, надрукованою в Україні механічним способом, був «Апостол», виданий у 1574 р. у Львові І. Федоровим.
Містить традиційний церковнослов’янський переклад «Діянь і послань апостольських».
Львівський «Апостол» являє собою велику наукову й історичну цінність як первенець книгодрукування в Україні.
Надрукований на 278 аркушах по 25 рядків тексту на кожній сторінці.
Мав неабияке художнє оформлення — гравюри, герби Г. Ходкевича (покровителя І. Федорова), зображення апостола Луки, герб Львова. Тираж книги — приблизно 1000-1200 примірників.
На сьогодні збереглося близько 100 примірників видання у найбільших книгозбірнях України та інших країн (3 енциклопедії).
Робота з пам’яткою «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».
ПАМ'ЯТКА
«Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю»
1.     Прочитати текст.
2.     Визначити стиль, тип і жанр мовлення.
3.     Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.
4.     Виділити найважливішу інформацію в тексті, необхідну для переказу.
5.     Викладати матеріал послідовно.
6.     Не скорочувати текст надмірно.
7.     Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображально-виражальні особливості висловлювання.
Складання вибіркового переказу текстів наукового стилю на чернетках.
— Виділіть мікротеми й самостійно сформуйте пункти складного плану вибіркового переказу наукового тексту на тему «З історії книг».
1.     Домашнє завдання
  • Обов’язкове: повторити теоретичний матеріал про складне речення.
  • За бажанням: підготувати цікаву інформацію про українські книги
13.04.2020р
13.04.2020р
9 клас українська мова індивідуальна. Фразеологізми  https://www.youtube.com/watch?v=j31cfzUkGaM

14.04.2020р
10 клас всесвітня історія прочитати параграф 23, пит.1-6 (усно), у ІІІ розділі" Мислю творчо і самостійно" пит.1 (письмово) стор.147
14.04.2020р
7 клас українська література Любов Пономаренко "Гер переможений".Дібрати цитатний матеріал. "Ставлення полонених до міста, його жителів", "Ставлення дорослих до полонених","Ставлення дітей до полонених". Написати лист Л.Пономаренко. Розказати про свої враження від прочитаного твору.


Відео урок Л.Пономаренко "Гер переможений"

14.04.2020   
9 клас українська література прочитати стор.206 - 211. Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка, теорія  літератури псалми вивчити.Ісаія Глава 35 подражаніє вивчити  напам`ять. стор.209 -210.

.

16.04.2020р 7 українська мова   Контрольна робота. Прислівник  Посилання на контрольну. https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-temi-prislivnik-243114/print
Переглянути відеоурок Правопис прислівників на-о, -е...(Тиж.2.ВТ)

16.04.2020р 9 клас українська література. Світова велич українськогопоета.Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Прочитати стор 211-212. Скласти кросворд до творчості Т.Шевченка .
Переглянути відеоуроки Вічна тема матері й сина у творах Т.Шевченка "Катерина" "Наймичка", "У нашім раї на землі"  посилання https://www.youtube.com/watch?v=Ludo8-P6_Ho
16.04.2020р 10 клас громадянська освіта. Контрольна робота стор.157-158.

17.04.2020р 10 клас громадянська освіта. Розпочинаємо вивчати новий розділ "Україна, Європа, світ". Тема уроку "Інтеграція і глобалізація" ,прочитати ст.160-162 .пункт 1-2, вивчити поняття глобалізація. Переглянути презентацію "Інтеграція та глобалізація" за  посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0N8mTr1x8RQ

17.04.2020р 9 клас українська мова. Тема уроку "Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв`язком",параграф 31 вивчити, впр 381. переглянути відео уроки повторення "Безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому" за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=_cm07Wijhi8&list=PLFVSJgZgf7h-rFZRyvAtZLEDV67JE6-_P .Відео урок  "Речення з кількома підрядними"https://www.youtube.com/watch?v=6jXzZmD2VNs

17.04.2020р  7 клас українська література Контрольна робота на тему "Ти знаєш,що ти людина" за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/114963. Посилання скинула в групу  viber та індивідуально.

V тиждень навчання з 21 квітня по 24 квітня
21.04.2020р 10 клас всесвітня історія Практичне заняття"Національні лідери Азії, Латинської Америки"
Практичне заняття. Національні лідери країн Азії, Латинської Америки. М. Ганді
Мета: ознайомити з життям М.Ганді; описати особливості його успіху  та основні справи його життя; характеризувати політичну діяльність ; виховувати повагу до видатних діячів історії.
Тип уроку: практичне застосування знань, навичок та вмінь.
Хід уроку:
І. Організаційний момент.
Привітання учнів, повідомлення теми практичного заняття.
ІІ. Актуалізація опорних знань
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Могандас Карамчанд «Махатма» Ганді — індійський політичний і громадський діяч, один з керівників та ідеологів руху за незалежність Індії від Великобританії. Могандас Ганді народився 2 жовтня 1869 в місті Порбандар (Індія) в сім’ї, яка належала до варни вайш’їв, тобто касти лихварів і торговців. Був шостою дитиною в сім’ї. Сім’я була досить забезпеченою, що дозволило Мохандасу отримати гарну освіту.
За законами своєї релігії Ганді був заручений в 7 років зі своєю ровесницею Кастурбай з тієї ж касти, до якої належав він сам. У 13 років підлітків одружили. Ганді згодом стверджував, що не знаходить жодних моральних доводів для виправдання настільки ранніх шлюбів. У той же час він говорив, що такий союз подарував йому на все життя чудове єднання душ зі своєю дружиною, яка розділила всі випробування чоловіка.
 У 1888 році Ганді вирушив до Англії отримувати юридичну освіту. На той момент у нього вже був маленький син. Під час навчання Мохандас почав знайомитися зі священними книгами індуїзму, а також з іншими світовими релігіями. Отримавши вищу адвокатську ступінь в 1891 році, Ганді повернувся до Індії, але через свою чесність та відповідальності йому не вдалося високо піднятися кар’єрними сходами. У 1893 році він отримує ділову пропозицію і відправляється до Південної Африки. Саме в Південній Африці, яку контролювала Великобританія, Ганді вперше стикається з расизмом: його силою вигнали з вагону, де їхали білі, його зіштовхували з тротуарів, призначених знову ж для білих. Тоді Мохандас зрозумів, що таке ставлення тут було до всіх «кольорових». Ганді почав боротьбу по захисту прав індійців в Південній Африці, яку вів 21 рік, поки не добився успіху. У 1945 році Ганді повернувся до Індії і застав країну в безвихіді і зневірі. Ганді з послідовниками почав виступати на мітингах і закликати до боротьби проти англійського гніту. Але ця боротьба повинна була обмежуватися тільки ненасильницькими формами, будь-які прояви агресії Ганді засуджував. Особистим прикладом він довів співвітчизникам, що можна добитися вирішення будь-яких складних питань мирним шляхом.
 Махатма Ганді очолив національно-визвольний рух індійського народу за незалежність від Великобританії і зробив величезний вплив на міжнародні мирні руху. Ще в Південній Африці Ганді розробив тактику ненасильницької боротьби під назвою «Сатьяграха», яка грунтувалася на принципах мужності, правди і ненасильства. Ганді вірив, що спосіб досягнення політичних і громадських цілей набагато важливіше самого результату. Сатьяграха також пропагувала ненасильство і громадянську непокору як кращий спосіб вирішення будь-яких конфліктів. В результаті всіх цих дій Англія вперше почала переговори з індійським народом, а 15 серпня 1947 Індія все ж отримала незалежність. Життя «батька нації» обірвалася трагічно, коли 30 січня 1948 року під час вечірньої молитви він був застрелений індійським націоналістом і збройним борцем за свободу Індії Натхурамом Годзе.
Перегляд відео «М.Ганді – творець незалежної Індії»
Практичне завдання:
Скласти історичний портрет, використавши один з прийомів:
1) розповідь від імені історичної особи (автобіографія, звіт тощо);
2) розповідь від імені колеги, сучасника, опонента історичної особи;
3) розповідь – історична розвідка;
4) газетна публікація;
V. Узагальнення та систематизація знань.
Завдання:
Закінчити речення.
·         Після цього уроку я знаю, що…; розумію…

VІ. Домашнє завдання         повтор.параграф20 – 24,скласти історичний портрет М.Ганді.

 Пдерегляньте відео "М.Ганді - один із творців незалежної Індії"


21.04.2020р 7 клас українська мова Прийменник як службова частина мови.Вивчити параграф 33 (записати в довідник), стор.148 вивчити схему, впр.268.  виконати письмово(І та ІІ завдання).
Перегляньте відеоурок .Відеошкола урок "Прийменник як службова частина мови"


21.04.2020р 9 клас українська література Контрольна робота "Нова українська література" Пройти тестування за посиланням

23.04.2020р 7 клас українська література.Розпочинаємо вивчати розділ "Ми - українці" Вивчаємо життєвий і творчий шлях О.О.Кандиба.,прочитати  біографічну статтю про Олега Ольжича стор.224 - 226., на прикладі його життя добери два аргументи, які пояснюють латинське прислів`я "Задля Батьківщини треба жертвувати навіть славою."

23.04.2020р 9 клас українська література .Розпочинаємо вивчати творчість П.Куліша. 
Зробити конспект стор.213 - 215 прочитати роман «Чорна рада», виписати цитати до образів головних героїв, індивідуальне завдання: підготувати інформацію про історію написання роману – хроніки.

23.04.2020р 10 клас громадянська освіта Тема уроку "Інтеграція і глобалізація. Міграційні процеси" ,прочитати ст.163-167 .пункт 3, опрацювати таблицю "Чинники впливу міграцій на економіку країн - експортерів і країн - імпортерів робочої сили"

24.04.2020р 10 клас громадянська освіта. Тема уроку "Інтеграція і глобалізація.Виклики сучасного світу", прочитати стор.168-170, пункт.4. Чи бажаєте ви виїхати за кордон, на роботу, на постійне проживання чи тимчасове? Сформулюйте свої міркування в есе "Чому я бажаю ( не бажаю) виїхати за кордон"

24.04.2020р 9 клас українська мова. Контрольний текстовий диктант. Зустрічаємося на уроці о 9.30.
24.04.2020р 7 клас українська мова.Тема:" Зв`язок прийменника з непрямими відмінками іменника.Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники.Прочитати параграфи 33 - 34.(записати в довідник). впр.276 (завдання 1-2.)
Розкажіть про сферу діяльності чи професію, яка вас зацікавила найбільше.історія https://www.youtube.com/watch?v=rFWiQPFwE58 посилання історія "Австро- Угор дуалістична."українська мова https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ&t=185s "Складні речення з різними видами зв`язку"
Рішення вправ та запитання надсилати на електронну адресу 
sevcenkol1971@gmail.com   із зазначенням свого прізвища1 коментар: