Хижко Катерина Андріївна

12 травня -29 травня

13 травня
Біологія 7 клас
Контрольна робота

Біологія 7 клас
Шановні учні, на цьому тижні дистанційного навчання ми разом з вами будемо опрацьовувати тему "Співіснування організмів в угрупуваннях.Вплив людини та її діяльності на організми" та "Основи охорони природи". Для успішного засвоєння навчальних знань вам потрібно:

 1. Опрацювати параграф 53-54 "Біологія 7"
 2. Перегляньте навчальні відеофільми
 3. За результатами опрацьованого навчального матеріалу виконайте тести
13 травня
Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми.§53
Переглянути відео


18 травня
Природоохоронні території.§54
Переглянути відео

20-21 травня
Червона книга УкраїниПройти тест

22травня 25 травня
Узагальнення і систематизація знань з тем "Поведінка тварин", "Організми і середовище існування" ст 245-250

Основи здоров`я 8 клас
13 травня
Самозахист і допустима самооборона.§26 завд 1-4 ст 164

20 травня
Деструктивні угруповання і тероризм.Інформаційна безпека. §27-28 завд 1-2 ст 177Тест

27 травня
Узагальнення з теми "Безпека в побуті і навколишньому середовищі"ст.178 Тест узагальнення


Основи здоров`я 5 клас
12 травня 
Узагальнення знань. Тест узагальнення

Основи здоров`я 6 клас
13 травня 
Узагальнення і оцінювання знань з теми "Безпека в побуті і навколишньому середовищі"
15 травня
Повторення теми "Здоров`я людини"

22 травня
Підсумковий урок Безпека на канікулах

Основи здоров`я 7 клас
13 травня
Туберкульоз: умови інфікування і розвитку , ознаки захворювання. д.з §30  завд.1-7 ст.117
15 травня 
Узагальнення з теми "Соціальна складова здоров`я"Пройти тест


Основи здоров`я 9 клас
13 травня
Глобальні проблеми, породжені діяльністю людини.§29 завд.1 з Моделюй ст.146

15 травня
Розвиток екологічно доцільного мислення і поведінки. Інформаційне суспільство і сталий розвиток. §30 завд.10-12 ст.153Пройти тест

22 травня
Урок узагальненняПройти тест

Англійська мова 11 клас
12 травня
Знаменні події та видатні люди

15 травня
Контроль письма Тест

18 травня
Контроль читання Тест

22 травня
Контроль аудіювання Тест

28 травня
Контроль говоріння

VIІІ тиждень 04 травня -08 травня

Слово до учнів...УВАГА! фотозвіти про виконану роботу /конспекти, презентації, тощо/ надсилати на сторінку у вайбер

 або на електронну скриньку

hizkokaterina@gmail.com

04 травня
Біологія 7 клас
Захист міні-проекту:Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?

Англійська мова 11 клас
Контроль письма. Міжнародне співробітництво

05  травня
Основи здоров`я 8клас
Закони і правоохоронні органи України §24
Тест


06 травня
Біологія 7 клас
Ланцюги живлення. Взаємозв`язок компонентів екосистеми. д.з §52
Шановні учні, на 7-му тижні дистанційного навчання ми разом з вами вивчаємо темиу"ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ". Для успішного опанування навчальним матеріалом вам потрібно:
1.Опрацювати тексти підручника "Біологія 7" "Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища" (повторити) та " Ланцюги живлення і потік енергії . Взаємозв'язок організмів екосистеми".
2. Перегляньте навчальне відео, "Структура популяції", Переглянути відео" Харчові зв'язки, потоки енергії"Переглянути відео

3. За результатами опрацювання навчального матеріалу виконайте тести Пройти тест

Основи здоров`я 8клас
Правова відповідальність неповнолітніх §25
Пройти тест

07  травня
Основи здоров`я 5 клас
Стихійні лиха §28 Безпека на воді §29 завд 1-7 ст 170


08 травня

Англійська мова 11 клас
Міжнародні організації ЄС, ООН, Рада Європи 

Основи здоров`я 5 клас

Контрольна робота 5 з теми "Безпека в побуті і навколишньому середовищі" К.р

Основи здоров`я 6 клас
Поведінка в екстремальних ситуаціях §30


Основи здоров`я 7 клас
Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції §29
Пройти тест

Основи здоров`я 9 клас
Національна безпека України §28
Пройти тестVIІ тиждень 27 квітня-30 квітня

27 квітня
Біологія 7 клас
Комунікація тварин Захист міні-проекту: Як спілкуються тварини. д.з §49-50
Виконати тест до теми
Тест Узагальнення до теми "Поведінка тварин"

Шановні учні, на цьому тижні навчання ми разом з вами будемо опрацьовувати навчальний матеріал "Еволюція поведінки тварин,її пристосувальне значення". Для успішного опанування навчальним матеріалом вам потрібно:
 1. Опрацювати тексти підручника "Біологія 7" параграфи 49,50.
 2. Переглянути навчальні відеофільми "Як тварини пристосовані до життя в різних умовах" Переглянути відео та "Адаптація" Переглянути відео. Чому тваринний та рослинний світ може навчити людину" за результатом перегляду записати до робочого зошита основні види пристосувальної поведінки тварин
 • навести по три приклади пристосування тварин та по три приклади пристосування рослин до різних умов існування. Фотозвіт про виконану роботу надіслати у Вайбер.
 1. За результатами опрацьованого навчального матеріалу дистанційного навчання виконати тест до теми "Поведінка тварин"
 • Діти, Звертаю вашу увагу на кількість спроб! Оцінка за виконання тестової роботи зараховується як середній бал між оцінкою яку ви отримали за найкращу та найгіршу спроби.
 • На цьому тижні ви отримаєте дві оцінки: За тести виконані на сторінці сайту "На урок" та за виконання Домашнього завдання розміщеного на сторінці
Англійська мова 11 клас
Політична система США д.з впр 3, ст.237

29 квітня
Біологія 7 клас
Поняття про екосистему та чинники середовища.§51 опрацювати
Пройти тест

Основи здоров`я 8клас
Проблема чистої землі д з §23 опрацювати
Пройти тест
У цьому параграфі ти:
• дізнаєшся про вплив діяльності людини па літосферу;
• проаналізуєш негативні наслідки її забруднення;
• виконаєш екологічний проект.
Людина як геологічна сила
Вплив людини па літосферу (твердий шар Землі) дедалі відчутніший. За передбаченням геніального ученого В. І. Вернадського, людина стає «найбільшою геологічною силою». Щороку на планеті видобувають таку кількість породи, яка лише втричі менша під тієї, яку виносять п океан усі річки планети.
1. Методом мозкового штурму назвіть основні забруднювачі літосфери внаслідок господарської діяльності людини.
2. Порівняйте ваші результати із зазначеними на с. 146—147).
Головні забруднювачі атмосфери, поверхневих і підземних вод (транспорт, промислові підприємства, енергетика) є водночас і забруднювачами землі. Аварії на промислових підприємствах чи атомних електростанціях можуть зробити землі непридатними для проживання людей і сільськогосподарського виробництва (мал. 47 на с. 146).
Та важко назвати іншу галузь народного господарства, яка б зрівнялася з гірничодобувною за силою впливу на довкілля у звичайному безаварійному режимі. Там, де видобувають корисні копалини, вщент руйнують природні ландшафти, знищують рослинний і тваринний світ. Величезні території на десятки років вилучають під відвали, кар’єри, промислові споруди, транспортні вузли. Унаслідок видобутку корисних копалин і будівництва підземних комунікацій знижується сейсмостійкість порід. У таких регіонах можливі провали грунтів навіть без землетрусів.
Чи знаєш ти, що...
Видобуток вугілля супроводжується утворенням пустої породи. Для видобування 1 кг вугілля треба випести на-гора 6 кг породи, яку накопичують у териконах.
На териконах час від часу спалахують пожежі, і в атмосферу потрапляють чадіти, сірчаний, інші небезпечні гази.
З іпахт постійно відкачують підземні води: на кожен кілограм вугілля припадає 3 л солоних і каламутних шахтіпгх вод, якими забруднюються навколишні річки та озера.
Навіть через багато років після закриття шахти терикони загрожують пожежами, а грунти — провалами.
Таблиця .9.
Вплив забрудненим літосфери на довкілля і здоров'я людей
Назва забруднювача
Негативний вилив на довкілля і здоров’я людей
Ііггепсивпе
землеробство
1. Виснаження (деградація) родючого шару грунту.
2. Водяна і вітрова ерозія, утворення ярів.
Міперальпі добрива
1. Виробники мінеральних добрив підприємства підвищеного екологічного ризику.
2. Використання мінеральних добрив робить рослини менш стійкими до хвороб.
3. Рослини здатні накопичувати нітрати. Цс може спричинити отруєння.
4. Вмив мінеральних добрив у водойми призводить до їх свгрофікації і погіршення якості води.
Пестициди (отрутох і мі кати)
1. Знищують не лише шкідників, а іі багато видів живих організмів.
2. Здатні накопичуватися н організмі людини. Спричиняють отруєння, мають канцерогенну дію, впливають на генетичний апарат людини.
3. Можуть мати «ефект бумеранга» відновлення і збільшення популяції шкідників.
Меліорація
1. Осушення боліт руйнує екосистеми, гинуть чимло нидів рослин і диких тварин.
2. Па торфовищах, іцо утворилися на осушених болотах, спалахують пожежі, з якими дуже важко боротися. Використання їх для .землеробства руйнує родючий шар Грунту.
3. Надмірне зволоження спричиняє підвищення рівня грунтових вод, заболочення чи засолення фунтів.
Промисловість
(хімічна,
гірничодобувна, атомні електростанції)
1. У випадку аварії на промисловому підприємстві або атомній електростанції забруднюютьси великі території.
2. Вугільні та металургійні підприємства утворюють кар'єри, терикони. Вони забруднюють довкілля, на териконах часло спалахують пожежі.
3. Підземний (шахтний) видобуток корисних копалин може спричиняти провали чи зсуви фунту.
Населені пункти
1. Забудова земель.
2. Забруднення грунтів автотранспортом (нафтопродукти, свинець).
3. Забруднення побутовими відходами (смітники, зналиніа, стічні води).
Ера меліорації і пестицидів
Україну колись називали житницею Європи. У нас сприятливий для сільського господарства клімат і родючі землі — світова скарбниця чорноземів. Багато віків люди вирощувати на цій землі хліб, і вона не втрачала своїх властивостей.
У XX ст. інтенсивне землеробство і широкомасштабна меліорація призвели до втрати родючості українських чорноземів, за деякими даними, аж на 40%. Зваж па те, що однометровий шар чорнозему утворювався в природі 7000 років (тобто ці втрати можна вважати невідновними).
Через надмірну експлуатацію третину орних земель в Україні зруйновано с'/ю.ікт, більшість земель забруднено пестицидами, мінеральними добривами і відходами.
Зокрема, осушеппя українського Полісся порушило екологічний баланс території й ледь не призвело до загибелі перліт Полісся — багатьох озер, серед яких озеро Спитязь, відоме своїми лікувальними властивостями.
На півдпі України взялися поливати степ. З водою для поливу, яку забирають з річок, на поля щороку виносяться топіш солей. Через кілька років про рекордні врожаї забули, тепер родючість поливних земель менша, ніж тих, які не поливали.
Ера пестицидів почалася в 1939 році, коли було випайдено першу хімічну зброю проти комах — ДДТ (дуст). Під час Другої світової війни пим знищували блощиць, вошей, малярійних комарів та інших паразитів — носіїв інфекційних хвороб.
У повосіпгі роки цей та іипіі препарати почали пптроко застосовувати в сільському господарстві для захисту рос літ і назвали їх пастнши'тмп або отрутохімікатами. До пестіщпдів належать:
інсектициди — засоби боротьби з комахами; гербіциди — препарати для зппщепня бур’янів; зооциди — препарати для боротьби з гризунами; фунгіциди — засоби проти грибкової мікрофлори.
Згодом з'ясувалося, що використатія пестицидів загрожує пе лише шкідникам, а й багатьом іншим організмам: намагаючись знищити кілька видів
шкідників, убивають сотні видів корисних тпарпп. Так, під обробки рослин інсектицидами найбільше потерпають птахи, адже комахи — їхній корм.
На територіях, де широко застосовують пестициди, попи отруюють харчові ланцюги і пакопичуються п організмах людей (мал. -ів на с. 1-18). Оскільки пестициди — стійкі сполуки, їх копцептрапія у кожній наступній ланці харчового ланцюга в десятки разів пища, ніж у попередній.
У наш час вплип пестицидів на здоров'я людей порівнюють з впливом радіації. За даними Всеспітпьої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку у світі пестицидами отруюються 2 мли. людей, із них -10 тпс. помирають.
Як стати захисником природи
Дехто думає, що захист природи — це винятково державна проблема і розв’язувати її мають державні діячі, а не прості громадяни, тим паче учні. Але це не так. Захист природи вимагає формування екологічної свідомості й культури кожного з нас.
Для виконання екологічного проекту об'єднайтесь у групи по 5 — 6 осіб. Розподіліть обов’язки (журналіст, оператор, дизайнер, видавець, координатор проекту'). Обстежте територію вашого населеного пункту (мікрорайон}') і:
визначте основні забруднювачі (промислові підприємства, сільське господарство, трапспорт чи населення); зверніть увагу па роботу' комунальних служб (чи вчасно попи вивозять сміття, чи достатньо є контейнерів для нього); сфотографуйте випадки забруднення довкілля. Оформіть газету або стенд. Виготовте і роздайте мешканцям вашого населеного пункту листівки-зверпення.
Найбільші забруднювачі літосфери — гірничодобувна промисловість і сільське господарство.
Інтенсивне ведення сільського господарства призводить до зниження родючості грунтів аж до спустелювання значних територій, заболочення, засолепия, забруднення орних земель пестицидами і мінеральними добривами.
Захист природи — обов’язок держави, місцевої громади і кожної людини.


VI тиждень 21 квітня-24квітня

24 квітня
Основи здоров`я 5клас
Безпечне довкілля д.з §27 
Пройти тест


Основи здоров`я 6клас
Безпека руху велосипедиста §29
Пройти тест


Основи здоров`я 7клас
Особливості поширення ВІЛ-інфекції в Україні і світі. д.з §28
Пройти тест

Основи здоров`я 9клас
Безпека як потреба людини.Види і рівні загроз. д.з §27
Пройти тест

Англійська мова 11 клас
Контроль аудіювання Конституція- основний закон країни
Пройти тест

22 квітня
Біологія 7 клас
Соціальна поведінка. типи угрупувань тварин за К.Лоренцом Практична робота 7  д.з §48 пройти тест Тест
На цьому тижні ми разом з вами рухаємося далі та продовжуємо вивчати тему "Форми поведінки тварин". Отже...
1.Опрацюйте тексти підручника "Біологія 7" параграф 47"Територіальна поведінка", параграф 48 "Соціальна поведінка.Типи угрупувань тварин"
2. Перегляньте відеофільми "Поведінка тварин" Відео
, "Форми поведінки тварин" Відео
3. Продовжуємо працювати з термінами: поодинокі тварини, соціальні тварини, анонімні та особистісні угруповання, домінант, ієрархія домінування.. В робочому зошиті запишіть їх визначення та вивчить їх.

3. ВИКОНАЙТЕ творче завдання с.209. ЧЕКАЮ на ваші відповіді у групі Вайбер
Переглянути відеоурок"Поведінка тварин".Відео За відеоуроком виконати Практичну роботу 7. Вам потрібно заповнити таблицю "Визначення поведінкового акту тварин". Сфотографувати таблицю, та надіслати на сторінку у Вайбер


Основи здоров`я 8клас
Проблема чистого повітря  д.з §22 Пройти тест Тест
У цьому параграфі ти:
 • дізнаєшся про джерела і види атмосферного забруднення;
 • проаналізуєш негативні наслідки забруднення повітря.
Ти, напевно, пам’ятаєш, що без їжі можна прожити кілька тижнів, без води — кілька днів. А скільки ти можеш не дихати?
 • 1. За допомогою годинника із секундною стрілкою виміряй час, на який можеш затримати дихання.
 • 2. Скільки ти витримав? 30 с, 1 хв, а можливо, як досвідчений пірнальник, можеш не дихати 2—3 або навіть 4 хвилини? В будь-якому разі, без повітря не протягнеш і 5 хвилин.
Вплив людини на атмосферу
Повітря, яким ми дихаємо, — це суміш газів: азоту (78%), кисню (21%), благородних газів (1%). У повітрі можуть бути й інші компоненти: вуглекислий газ, водяна пара, пил, чадний газ, оксиди сірки та азоту, озон, сотні інших хімічних сполук.

Склад повітря залежить від місцевих умов — місто це чи село, розташоване воно поблизу промислового гіганта чи в заповіднику; від рельєфу і клімату місцевості, погодних умов (напрямку і сили вітру, температури). Він може коливатися від майже повної відсутності шкідливих домішок до такої їх концентрації, яка становить загрозу для рослин і тварин, а також для життя і здоров’я людей.
Мал. 42. Склад чистого атмосферного повітря
Атмосферне повітря змінюється під впливом природних і техногенних чинників. Серед природних чинників — виверження вулканів, ураганні вітри, зливи. Та в сучасному світі склад повітря змінюється передусім під впливом господарської діяльності людей (мал. 43).
Мал. 43. Джерела і види атмосферного забруднення
Хімічне забруднення атмосфери
Наприкінці XX століття учені виділили особливий клас хімічних сполук, які назвали супертоксикантами (від лат. «super-» — посилена дія і грец. «toxicon» — отрута).
Найвідомішими супертоксикантами є діоксини, що утворюються під час спалювання поліетилену, пластику, інших синтетичних матеріалів.
Супертоксиканти поширюються переважно через атмосферу, відтак з дощами потрапляють у ґрунти. Далі вони «мандрують» харчовими ланцюгами до людського організму. Діоксини виявлено в жировій тканині та печінці мешканців розвинених країн світу. Встановлено, що і найвіддаленіші куточки Землі забруднені супертоксикантами. Навіть найменша їх концентрація негативно впливає на гормональну, нервову і репродуктивну системи людини. Вчені дійшли невтішного висновку: супертоксиканти загрожують існуванню людини як біологічного виду.
Але хоч супертоксиканти є найбільш небезпечними у перспективі, на сьогодні основними хімічними забруднювачами атмосфери вважають: вуглекислий, чадний, сірчаний гази, вуглеводневі сполуки, оксиди азоту й озон.
Вуглекислий газ
Вуглекислий газ відіграє суттєву роль у процесі фотосинтезу (утворення зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислого газу, води і мінеральних речовин під дією світлової енергії).
Вуглекислий газ не отруйний, інакше продавці морозива, наприклад, могли б отруїтися, адже сухий лід — це заморожений концентрат вуглекислого газу. Але він забруднює атмосферу, тому що спричиняє парниковий ефект.
Чи знаєш ти, що...
В останні 100 років спалюють дедалі більше вугілля, мазуту, інших видів палива. Тому концентрація вуглекислого газу в атмосфері зросла майже на 30%. І як наслідок — посилення парникового ефекту: вуглекислий газ і водяна пара утворюють над поверхнею Землі шар, який пропускає сонячні промені до Землі, але затримує повернення тепла назад в атмосферу (мал. 44).
З парниковим ефектом пов’язують загрозу глобального потепління на планеті, що призведе до танення криги на полюсах, затоплення берегових територій, зниження продуктивності родючих земель.
Мал. 44. Парниковий ефект
Оксид вуглецю (чадний газ)
Чадний газ утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Він дуже небезпечний (див. таблицю 8) — заміщує кисень у крові людини, і вона може отруїтися (вчадіти).
Таблиця 8
Концентрація оксиду вуглецю (СО) в повітрі
Концентрація CO (ppm*)
Наслідки перебування в атмосфері з підвищеною концентрацією CO
Концентрація CO в реальному житті
від 50 до 100
головний біль, погіршення самопочуття
10—75 ppm — на швидкісних автомагістралях у години пік
від 250
сильний головний біль, запаморочення, кома
25—400 ppm — в години пік у діловій частині міста
200—400 ppm — у накуреному приміщенні
від 750
смерть
*ppm — кількість частин СО на 1 млн частин повітря
Сірчаний газ
Майже всі корисні копалини — вугілля, нафта, газ, руди чорних і кольорових металів — містять сірку. Тому під час спалювання вугілля, нафтопродуктів, газу і виплавки металів утворюється сірчаний газ. Він є одним із найнебезпечніших забруднювачів атмосфери. Тривала дія навіть незначних його концентрацій спричиняє легеневі та шлункові захворювання. Сірчаний газ реагує з краплинами води, які є в повітрі, і перетворюється на сірчану кислоту, що підвищує кислотність опадів (мал. 45).
Мал. 45. Схема виникнення та впливу кислотних дощів
Оксиди азоту
Утворюються під час горіння при високих температурах. Містяться у викидних газах автомобілів. Високі концентрації оксидів азоту мають червоно-бурий відтінок. Через це дими заводів, які виробляють азотну кислоту і мінеральні добрива, називають «лисячими хвостами».
Оксиди азоту, реагуючи з краплинами води, які є в повітрі, перетворюються на азотну кислоту, що підвищує кислотність опадів (мал. 45). Вони подразнюють дихальні шляхи людини, руйнують гемоглобін крові, знижують кров’яний тиск. Оксиди азоту — джерело утворення озону та інших елементів фотохімічного смогу (мал. 46).
Вуглеводневі сполуки
Містяться у випарах бензину, викидних газах автомобілів. У повітрі найчастіше є такі з них, як метан, пропан, бензол, толуол. Тривала їх дія на організм підвищує ризик онкологічних захворювань.
Озон
Озон є у двох шарах атмосфери: у тропосфері — поблизу поверхні Землі та у стратосфері — на висоті приблизно 40 км. Залежно від цього озон може бути корисним або шкідливим для всього живого (мал. 46).
За спекотної безвітряної погоди іноді виникає фотохімічний смог (від англ. «smoke» — дим і «fog» — туман) — у повітрі утворюється озон та інші речовини, що нагадують сльозогінний газ. Це найнебезпечніші компоненти смогу.
Мал. 46. Вплив діяльності людини на концентрацію озону в атмосфері Землі
Встанови відповідність між екологічними явищами і причинами їх виникнення:
 • 1) фотохімічний смог;
 • 2) «озонові діри»;
 • 3) кислотні дощі;
 • 4) парниковий ефект;
 • а) збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері;
 • б) викиди фреонів;
 • в) забруднення атмосфери сірчаним газом і оксидами азоту;
 • г) температурна інверсія;
 • ґ) забруднення атмосфери вуглеводними сполуками і оксидами азоту.
Основними забруднювачами атмосфери є транспорт і промислові підприємства.
У сучасному світі склад повітря змінюється передусім під впливом господарської діяльності людей.

Забруднення атмосфери внаслідок діяльності людини призводить до таких негативних наслідків, як фотохімічний смог, «озонові діри», кислотні дощі, парниковий ефект.

V тиждень 13 квітня-17 квітня
17 квітня
Основи здоров`я 5 клас
Якщо ти надворі д.з §26 ст.153 письмово в зошит
Пройти тест

 Переглянути відео Звідки беруться нові віруси  та КОРОНАВІРУС | Що це таке, як передається та як захистити себе?


Основи здоров`я 6 клас
Проживання у промисловій зоні  д.з §28 завд.2 з Моделюй ст.134
Пройти тест
Переглянути відео Звідки беруться нові віруси  та КОРОНАВІРУС | Що це таке, як передається та як захистити себе? 


Основи здоров`я 7 клас
Наркотична залежність д.з §27завд.2 з Моделюй ст.107
Пройти тест
Переглянути відео Звідки беруться нові віруси  та КОРОНАВІРУС | Що це таке, як передається та як захистити себе? 


Основи здоров`я 9 клас
Урок узагальнення д.з Повторити §21-26
Пройти тест
Переглянути відео Звідки беруться нові віруси  та КОРОНАВІРУС | Що це таке, як передається та як захистити себе? 


Англійська мова 11 клас
Участь молоді в соціальних проектах


Мета:
освітня – залучити учнів до відпрацювання комунікативних навичок, протиставлення двох граматичних явищ (Infinitive/ Gerund) та аналізу соціального життя молоді в Україні та Британії;
розвиваюча – підсилювати усвідомлення невербальних засобів спілкування за допомогою перегляду відеофільму, розвивати загально-навчальні навички (нотування, узагальнення, аналіз), навички сприйняття на слух (мовленнєву здогадку, розпізнавання конкретної інформації), навички оглядового читання та читання з повним розумінням змісту прочитаного, навички усного та письмового висловлювання (грамотність, темп мовлення, вимова);
виховна – виховувати соціально-свідому особистість з активною громадянською позицією, підсилювати інтерес до культури країни, мову якої вивчають учні.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок

 Структура заняття
І. Початок уроку
1. Привітання
T: Good afternoon, ladies and gentlemen. I am glad to see you in the classroom.
Ps: Good afternoon!
2. Організаційний момент
T: Who is absent today?
P1: Everybody is present.
3. Цілепокладання
T: Look at the board, please, and tell me what topic have we been discussing during the last lessons? (Додаток 1, слайд 1)
P2: We have been discussing the life of youth.
T: What points exactly?
P3: We have already discussed emotional intelligence, healthy lifestyle, subculture and some youth organizations.
T: Well, read the quotation  and tell what you think we are going to talk about today? (Додаток 1, слайд 2)
P4: “We have a powerful potential in our youth, and we must have the courage to change old ideas and practices so that we may direct their power toward good ends.” Mary McLeod Bethune
T: So, what do you think we are going to discuss?
P6: How young people can get involved into social projects.
P7: How we can find useful activities.
T: You are right. What do we need to know and be able to do for it?
P8: In my opinion, we should know the words and grammar.
P9: We should be able to read quickly and find the necessary information.
P10: To my mind, we should suggest our own ideas.
T: Of course, and at the end of the lesson we will combine the information we have seen and read, analyze it and find out our own solutions to the problem of youth social life. 
ІІ. Основна частина
1.     Pre-watching task/ Постановка завдання перед переглядом відеофрагменту
We are going to watch a video about the UK Youth Parliament – the organization of young people which deals with social improvements of their region. Please, look through the questions you are to answer before watching. You can make notes while watching. (Додаток 2)
2.     Watching the video/ Перегляд відеофрагменту
3.     After-watching task/ Завдання на розуміння змісту переглянутого
a) Answer the questions:
1) What does MP stand for? (Member of Parliament)
2) Where do British MPs usually meet? (at the Houses of Parliament)
3) Who is the head of the UK government? (the Prime Minister)
4) Who do people vote for in the UK Youth Parliament elections? (members of the Youth Parliament)
5) When did the Oxfordshire Youth Parliament elections take place? (on the 12th of February)
6) What did Diko use to help her with her campaign? (Facebook)
7) The video gives three examples of important issues for young people: education, public transport, what else? (health service, housing, tackling crime)
8) Who is John Howell? (the local MP)
b) Watch the video again. Complete the sentences with the numbers below:
3, 5, 11, 16, 17, 18, 35, 600
1)    People in the UK vote for a new government once every ___years. (5)
2)    You have to be ___years old to vote in a UK election. (18)
3)    About ___% of people didn’t vote in the 2010 general election. (35)
4)    If you are ____ you have to pay tax if you have a job, but you can’t vote. (16)
5)    There are more than ____MYPs in the UK. (600)
6)    You can become a member of the UK Youth Parliament at __years old. (11)
7)    There were ___candidates in this year’s Oxfordshire Youth Parliament elections. (17)
8)    ___of the Oxfordshire MYP candidates were elected to join the UK Youth Parliament.

4.     Pre-reading task/ Постановка завдання перед читанням тексту
T: We have seen and discussed one of the possible variants of taking part in social life. But what do the resent researches show us? You will know if you read the article. Before skimming reading look through task 3. The task says to catch the general idea of the text. (Додаток 3)
5.     Skimming reading/ Оглядове читання
T: So what is the main idea of the article?
P1: It is variant a. The government needs to provide more money so that teenagers are less bored and more involved in their communities.
T: Yes, you are absolutely right.
6.     Scanning reading/ Читання з повним розумінням змісту прочитаного
T: Now you should read the text again. But be more careful this time and try to fill in the gaps with the appropriate sentences from exercise 4.
7.     After-reading task/ Завдання на перевірку розуміння змісту прочитаного
T: Let us check if you understood all the details of the text. What’s missing in the first gap?
P2: G. Recommendations include a “youth hub” in every community to tackle anti-social behaviour and crime.
T: Right. What’s number 2?
P3: C. For example, youth-on-youth violence and anti-social behaviour among teenagers is rising.
T: Correct. What is number 3?
P4: H. They said to give young people more of stake in communities and give them more opportunities.
T: Well! What about number 4?
P5: A. These experiences, near to their homes, have left young people fearful for their own safety.
T: Good for you! And what is number 6?
P6: D. On average, we spend 17 p for each young person a day on youth services – and this has to change.
T: Nice. Thank you for your answers! Now tell me, please, what these numbers stand for?
a)16,000
P7: The number of British teenagers who were consulted.
T: Yes. b) 12 %?
P8: The number of young people who belong to a gang.
T: Right you are. c) 62 %?
P9: Teenagers who didn’t know where to go to ask for help.
T: Well done. d) £ 13 billion?
P10: Youth crime costs for the government.
T: All right. e) £ 1.6 billion?
P11: This sum is spent by the government on the positive prevention of youth crime.
T: I agree.  f) £ 35 000?
P12: It costs £35 000 to put a young person into a detention centre for a year.
T: Great job, students!
8.     Pre-speaking task/ Актуалізація знань
 Now we should give some advice for the government how to improve the lives of youth in Ukraine, and in Oleksandrivka especially. But it would be unfair to expect some actions only from the government. We should also suggest some help. Due to this, we’d better divide into two groups. The first group will give some recommendations for the Ukrainian government. The second one will suggest some help from you. For doing this task grammatically correct we should revise the verb patterns with the infinitive and the gerund. Open your books at page 176. Do you remember this rule? Now look at the screen. 

                                            •offer torecommend +-ing              We                                 suggest + -ing

                                                 would like t 

Which verb form should be used after “offer”?
P12: The infinitive.
T: Well. What should be used after “would like”?
P1: The infinitive also.
T: Right. And what should be used after “recommend” and “suggest”?
P2: Here the gerund should be used.
T: Correct. Thank you.
9.     Speaking/ Власне висловлювання учнів
So, you have 5 minutes to brainstorm your ideas in groups and be ready to present them in class. At the end of your speaking we’ll complete the table.


What should the government do?
What can the youth suggest?
1.     We recommend making “a youth hub” in our town.
2.     We offer to involve young people in social projects.
3.     We suggest making public transport and social activities free.
4.     We would like alcohol and drugs be strictly banned and punished.
1.     We offer to help elderly people.
2.     We suggest making children’s parties.
3.     We would like to clean the streets and parks.
4.     We suggest raising money for charity.
ІІІ. Заключна частина
1.     Self-check/ Рефлексія
T: We have done a lot of work today. Let’s check your progress according to this table (Додаток 1, слайд 4)
                                           After this lesson I…

can
need more practice
didn’t understandP1: After this lesson I can read for detail large texts, but I need more practice in speaking.
P2: After this lesson I can use the verb patterns with the infinitive and the gerund in my speech. I can also give advice and suggest solutions to problems.
T: Glad for you! You all see where you need more practice and what you can do well.
2.      Setting homework/ Постановка домашнього завдання
T: Your home task is to write a problem solution essay on the following topic “Nowadays, teenagers often behave anti-socially. What are the reasons and solutions of this problem?” Use your notes from class!
3.      Ending/ Прощання
T: Good bye! I want to see you ready with your essays for the next lesson.

Ps: Good bye!

15 квітня

Територіальна поведінка тварин
 1. Опрацюйте текст підручника "Біологія 7" параграф 47
 2. Продовжуємо працювати з термінами с.254 Терміни: територіальна поведінка, маркування меж території - записати до робочого зошита, вивчить визначення термінів.
Основи здоров`я 8 клас
Проблема чистої води д.з параграф 21Пройти тест
У цьому параграфі ти:
оціниш екологічну безпеку свого населеного пункту;
дізнаєшся, як очищують питну воду;

проаналізуєш небезпеки купання у забруднених водоймах.
Ти, напевно, часто чуєш слова «екологія», «екологічна ситуація», «екологічні проблеми», «екологічна безпека». Екологія спершу була галуззю біології, яка вивчає взаємозв’язок живих організмів і природного середовища. У наш час цим терміном позначають науку про взаємовплив людини і природи та про засади раціонального природокористування.
 • 1. Назвіть екологічні проблеми вашого населеного пункту.
 • 2. Оцініть його екологічну безпеку. Для цього проведіть у класі умовну лінію. З одного її кінця стають ті, хто вважає ваше місто чи село безпечним екологічним середовищем, а з другого — ті, хто думає, що екологічна ситуація в ньому загрожує життю і здоров’ю людей. Решта — посередині чи ближче до того чи того кінця. Бажаючі можуть пояснити свою позицію.
Забруднення і здоров’я людини
Люди, як і всі живі істоти, повинні мати у навколишньому середовищі все необхідне для своєї життєдіяльності: чисту воду, родючу землю, незабруднене повітря. Інакше їхньому життю і здоров’ю загрожує небезпека.
Дія забруднень не завжди виявляється швидко. Іноді шкідливі речовини накопичуються в організмі протягом тривалого часу і тільки згодом спричиняють захворювання. Однак добре відомо, що в місцях сильного забруднення довкілля люди частіше хворіють.Лише переживши не одну екологічну катастрофу, люди усвідомили, що рельєф, ґрунти, підземні і поверхневі води, рослинний і тваринний світ тісно взаємопов’язані. Зміна одного елемента (наприклад, забруднення атмосфери) може призвести до непередбачуваних змін решти його елементів — забруднення поверхневих і підземних вод, землі та вирощених на ній продуктів харчування. Усе це негативно впливає на здоров’я людей, погіршує якість їхнього життя.
Проблема чистої води
Вода — невід’ємна складова життя. Рослини на 90%, а тварини на 75% складаються з води. Без води людина може прожити лише кілька діб, а за рік вона випиває приблизно тонну води. Та люди використовують воду не лише для пиття і приготування їжі, а й для інших потреб: миття, прання, прибирання, промислового і сільськогосподарського виробництва.
Так, для вирощування 1 кілограма пшениці потрібно 1,5 тонни води, для виробництва 1 кілограма пластмаси — приблизно 1 тонну, а 1 кілограма паперу — аж 100 тонн води.
Розподіл водних ресурсів на планеті нерівномірний. Є регіони, в яких не відчувається нестача питної води, а в деяких — це основна проблема виживання.Чи знаєш ти, що...Землю називають блакитною планетою тому, що більша частина її поверхні вкрита водою. Але людству дуже непросто задовольнити свої потреби у воді. І ось чому.Понад 97% усієї води на Землі — це океани, моря і солоні озера. її не можна використовувати для пиття. 2,5% — це прісна вода, але 75% її запасів — крига поблизу полюсів. Отже, тільки 0,5% водних ресурсів Землі люди можуть використовувати для своїх потреб. Та більша частина цієї води така забруднена, що її невигідно очищувати. Лише 0,003% усієї води на планеті придатні для потреб людей, промисловості та сільського господарства.
Іншими словами, з кожних 100 літрів води може бути використано не більш як одну чайну ложку.
Вплив діяльності людини на водні ресурси
Водні ресурси планети, які найбільше використовують люди, — це річки, озера та ґрунтові води. Саме вони зазнають найвідчутнішого впливу господарської діяльності людини. Бурхливий розвиток цієї діяльності, зростання побутових потреб призвели до того, що водні ресурси планети суттєво скоротилися — води в річках поменшало на 12%. Але ще більших втрат вони зазнають унаслідок забруднення (мал. 40).
Очищення і доочищення питної води
Чим загрожує використання неякісної питної води? Наприклад, з крана тече каламутна вода. Це може свідчити про те, що вона забруднена мікроорганізмами. Що каламутніша вода, то ймовірніше, що в ній містяться хвороботворні мікроби. Каламутність може бути ознакою надлишку заліза, марганцю чи цинку, які потрапляють у воду із заржавілих труб, або аварії на водогоні, внаслідок якої піднявся осад. У будь-якому разі не пий такої води, дізнайся причину забруднення.
У старих будинках були водогінні труби зі свинцю. Тепер більшість із них замінили. Але якщо цього не зробили, слід мати на увазі, що свинець спричиняє у дітей порушення координації рухів і відставання в розвитку. Тому мешканцям цих будинків рекомендують щоранку на кілька хвилин відкривати кран і спускати воду, а перед використанням її для пиття і приготування їжі додатково пропускати крізь побутовий фільтр.
І все ж основний процес очищення питної води здійснюють на водозабірних станціях, адже від цього залежить здоров’я населення. Він потребує значних матеріальних витрат і людської праці.
Об’єднайтесь у 3 групи і за допомогою мал. 41 на с. 136 розкажіть про стадії очищення:
 • група 1: води з артезіанських свердловин;
 • група 2: чистої річкової води;
 • група 3: забрудненої річкової води.
Мал. 40. Джерела забруднення водних ресурсів
Мал. 41. Процес очищення питної води
Багато людей в домашніх умовах доочищують питну воду за допомогою побутових фільтрів. Існує три основні види фільтрів:
 • 1) фільтри, які прилаштовують на кран. Вони затримують часточки піску, глини та іржі;
 • 2) фільтри з активованим вугіллям вилучають багато шкідливих речовин, але не затримують фтор і нітрати;
 • 3) дистилятори і системи зворотного осмосу — відокремлюють з води більшість домішок, але водночас вилучають необхідні організму кальцій і магній і позбавляють воду смаку.
Небезпека купання у забруднених водоймах
У спеку в людини розширюються потові залози. Крізь них у забруднених водоймах в організм можуть потрапити токсини та різні інфекції. Особливо небезпечне купання для дітей, які бавляться у воді й часто ковтають її.
Наслідком купання у забруднених водоймах може бути зараження кишковими інфекціями і захворюваннями шкіри (дерматитами).
Обговоріть небезпеку купання:
 • а) у магістральних каналах, які мають сильну течію і береги, викладені бетонними плитами;
 • б) у замулених водоймах, де спостерігається «цвітіння» води;
 • в) поблизу заводів, тваринницьких ферм, очисних споруд;
 • г) у місцях випасання худоби;
 • ґ) поблизу звалищ побутових чи промислових відходів;
 • д) поблизу гідротехнічних споруд (мостів, портів, причалів);
 • е) у суднохідному руслі.
Вода — невід’ємна складова життя. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування рослин і тварин.
Очищення питної води здійснюють на водозабірних станціях. Воно потребує значних матеріальних витрат. Тому питну воду треба економити і не використовувати для технічних потреб.
Багато людей в домашніх умовах доочищують питну воду за допомогою побутових фільтрів. Купання у забруднених водоймах може призвести до зараження кишковими інфекціями і захворювання шкіри.

13 квітня
Біологія 7 клас
Репродуктивна поведінка тварин: шлюбна, батьківська  д.з § 46  завд.1-5 ст.202 
Шановні учні, ми з вами продовжуємо вивчення теми "Процеси життєдіяльності тварин" В даній темі дуже багато термінів, визначень та назв які потрібно запам'ятати, записати та вивчити. Отже, для успішного засвоєння даної теми, вам буде потрібно самостійно опрацювати навчальний матеріал, переглянути презентації та виконати тестові роботи.
Шановні учні, на цьому тижні ми разом з вами продовжуємо вивчення теми "Форми поведінки тварин". Отже..

 1. Опрацюйте текст підручника "Біологія 7" параграф 46т"РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН"
 2. Зверніть увагу, що на с 202. в тексті "ЦІКАВО" є посилання на інтернет-сайти.Якщо ви перейдете за даними посиланнями зможете дізнатись більше про шлюбну і батьківську поведінку різних тварин. Перегляньте, це цікаво та пізнавально!
 3. Продовжуємо працювати з термінами Терміни: Шлюбна та батьківська поведінка - записати до робочого зошита, вивчить визначення термінів.
 4.  Пройти тести

Англійська мова 11 клас
Молодіжні організації та громади в Україні та світі  
Шановні учні, ми з вами переходимо до вивчення теми, яка зазначена вище.
Вам необхідно:
1. Виконати письмово вправу 5 на сторінці 221.
2. Пройти тест
Результати чекаю в Вайбері

ІV тиждень 06 квітня-10 квітня

06 квітня
Біологія 7 клас
 Способи орієнтування тварин. Хомінг.Міграції тварин д.з параграф 44, підготувати міні-проект "Чому мігрують тварини"Пройти тестування
Шановні учні, на цьому тижні дистанційного навчання он-лайн, ми разом з вами продовжуємо вивчати теми "Поведінка тварин"
1. Опрацюйте текст 44 за підручником Л.І.Остапенко "Біологія 7", а саме теми:"
 • "Способи орієнтування тварин"
2. Працюємо з термінами с.253-254 "Біологія 7" . Терміни: таксис, хомінг, міграції - запишіть до робочого зошита (вивчіть).
3. Перегляньте відео "Поведінка тварин" та поставте п'ять запитання до навчального відео, ці запитання запишіть їх до зошита.

5. Фотозвіт про виконану роботу надішліть на сторінку Viber

Англійська мова 11 клас
Уміння керувати емоціями д.з скласти таблицю Шановні учні, ми з вами переходимо до вивчення теми, яка зазначена вище.
Вам необхідно:
1. Скласти таблицю (емоції людини).
2. Пройти тест


Результати чекаю в Вайбері

08 квітня
Біологія 7 клас
Форми поведінки тварин. Індивідуальна поведінка. д.з §45 заповнити таблицю Форми поведінки тварин (Форма поведінки, характеристика, Приклади), підготувати міні-проект на тему:"Як тварини користуються знаряддями праці". Пройти тестування 
1. Опрацюйте текст 45 за підручником Л.І.Остапенко "Біологія 7", а саме теми:
 • "Поведінка тварин у природі та методи її вивчення"
2. Працюємо з термінами с.251-252 "Біологія 7" . Терміни: індивідуальний, репродуктивний і соціальний тип поведінки, грумінг - запишіть до робочого зошита (вивчіть).

Основи здоров`я 8 клас
Мотоцикл і безпека д.з.§20 Пройти тестування Мотоцикл і безпека

10 квітня
Основи здоров`я 5 клас Безпечний інтернет §25 Пройти тест
Основи здоров`я 6 клас Пожежна безпека оселі §27 Пройти тест
Основи здоров`я 7 клас Профілактика захворювань, що набули соціального значення.Наслідки вживання наркотиків.§ 26 Пройти тест
Основи здоров`я 9 клас Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу:загроза людству §26 Пройти тест
Англійська мова 11 клас Допомога молоді з боку влади д.з впр 4, ст.218


ІІІ тиждень навчання 30 березня-03 квітня

30 березня
7 клас Біологія
 Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.§42 ст 181-186 Д.з опрацювати параграф, вивчити терміни, таблиця Форми вродженої поведінки тварин 
Переглянути відео Поведінка тварин
Шановні учні, на цьому му тижні дистанційного навчання он-лайн, ми разом з вами переходимо до вивчення теми "Поведінка тварин"
1. Опрацюйте текст 42, за підручником Л.І.Остапенко "Біологія 7", а саме теми:
 • "Поведінка тварин у природі та методи її вивчення"
2. Працюємо з термінами с.252 "Біологія 7" . Терміни: етологія, етограма, знаковий стимул, модель - запишіть до робочого зошита (вивчіть).
Л.д. Спостереження за поведінкою тварин ст 184


11 клас Англійська мова
Працевлаштування молоді Д.з впр 4, ст 209

01 квітня 
8 клас Основи здоров`я 
Організація дорожнього руху Пройти тестування
7 клас Біологія
Вроджена і набута поведінка. Захист міні -проекту :Як вчаться пташенята.Пройти тестування

03 квітня
5 клас Основи здоров`я 
Наодинці вдома §24 ст.140-144 Д.з 1-5 ст 144  Пройти тестування
9 клас Основи здоров`я 
Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу:загроза людині.§25 ст 119-125 Д.з опрацювати параграф , розробити пам`ятку "Як убезпечитися від інфікування ВІЛ-інфекцією, гепатитами В і С".Пройти тестування
6 клас Основи здоров`я 
 Безпека під час користування засобами побутової хімії §26 ст 118-121 Д.з ст121 завд 3 із Моделюй-набувайПройти тестування
7 клас Основи здоров`я 
Хвороби цивілізаціїПройти тест
11 клас Англійська мова
Проблеми молоді Емоції д.з впр.5, ст 212


ІІ тиждень навчання 23 березня-27 березня
23.03.   
7 клас Проходження тестів Періоди та тривалість життя тварин


І тиждень навчання
5 клас
Основи здоров`я
 18.03.2020 Якщо виникла пожежа. §22ст.122-133 Д.з завд.1-7, 10-14 ст132Пройти тестування
20.03. Автономна ситуація §23 ст.133-140 Д.з 1-4 ст140Пройти тест

6 клас
Основи здоров`я
20.03 Правила безпечного користування газовими приладами §25 ст.115-117 Д.з завд.1-4 ст117Пройти тест

7 клас
Основи здоров`я
18.03. Соціальна безпека населеного пункту §23 ст 87-92 Д.з завд.1-6 ст 92пройти тест
20.03 Найближче оточення дитини (підлітка)§24 ст 93-95 завд.1-6 ст 95
03.04 Хвороби цивілізації §25 ст 96-99 Д.з завд1-7 ст 99Пройти тест
Біологія
16.03 Періоди та тривалість життя тварин§41 ст.176-179 Д.з опрацювати параграф, вивчити особливості непрямого розвитку.Пройти тест
Л.д. Визначення віку тварин ст.178
18.03 Контрольна робота Контрольна робота
23.03.  Проходження тестів https://vseosvita.ua/test/start/hvh494
30.03 Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.§42 ст 181-186 Д.з опрацювати параграф, вивчити терміни, таблиця Форми вродженої поведінки тварин
Л.д. Спостереження за поведінкою тварин ст 184
01.04 Вроджена і набута поведінка §43 ст 186-190 Д.з опрацювати параграф , підготувати повідомлення "Способи орієнтування птахів".
8 клас
Основи здоров`я
18.03 Узагальнення з теми "Соціальний добробут"Пройти тест
01.04 Організація дорожнього руху §19 ст.122-126 д.з опрацювати параграф та терміни, намалювати модель безпеки дорожнього руху.Пройти тест
9 клас
Основи здоров`я
20.03 Негативні наслідки статевих стосунків. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров`я. §24 ст 115-118 Д.з опрацювати параграф, скласти пам`ятку "Здоров`я моє і майбутніх дітей" ст 118Пройти тест

11 клас 
Іноземна мова (Англійська мова)
16.03 Театральні програми та афіші Д.з впр 4 ст 190
20.03 Рецензія на улюблений фільм Д.з написати рецензію
23.03 Кіногороди. Повторення вивченого матеріалу Д.з впр 4 ст 201
27.03 Молодь та суспільство Д.з тестові завдання
Виконані завдання, ваші запитання чекаю на електронну скриньку

hizkokaterina@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар