Горкуша Валенина Володимирівна

16 березня
9 клас Біологія:  Ознайомитися з темою "Закономірності індивідуального розвитку" вивчити ст. 106-107, виконати завдання 1-16 ст. 108-109
10 клас Біологія: Ознайомитися з темою "Закономірності спадковості. Закон чистоти гамет. ІІІ закон Менделя" Вивчити ст. 137-144, виконати практичну роботу номер 2
11 клас Біологія: Ознайомитися з темою "Забруднення гідросфери та ґрунтів"
Вивчити ст. 138-145, скласти основний перелік джерел забруднень ґрунтів для нашої місцевості
8 клас Біологія: Ознайомитися з темою "Шкіра.Терморегуляція", скласти опорний конспект та вивчити його
17 березня
9 клас Хімія : Ознайомитися з темою" Вищі карбонові кислоти та жири", вивчити формули вищих карбонових кислот, виконати письмово вправи 141-143 ст. 177
8 клас Хімія: Ознайомитися з темою"Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів"
Вивчити формули ст.143-147, виконати вправи 4,5 86 на ст. 147
7 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Повітря. Оксиген. Кисень", зробити стислий конспект ст. 107-114, виконати вправи 1,2,7 на ст. 114
10 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Гідроліз естерів. Жири як представники есерів", записати основні формули жирів різних за походженням, вивчити властивості жирів, виконати вправи 1,2,3 чи. 117
11 клас Хімія: Ознайомитися з темою " Застосування металів та сплавів", вивчити сплави та їх склад,  зробити конспект і вивчити його
18 березня
9 клас Хімія:Ознайомитися з темою " Вуглеводи:глюкоза, сахароза", скласти опорний конспект з теми та вивчити його, виконати вправи 145-186 ст. 182
9 клас Біологія: Виконати тестову контрольну роботу (завдання якої знайдете на моїй поштовій скринці)   
10 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Вуглеводи. Глюкоза ", вивчити основні групи вуглеводів та скласти опорний конспект, виконати вправи 1,2,3 ст. 119
8 клас Хімія: Виконати різнорівневу контрольну роботу (завдання якої знайдете на моїй поштовій скринці)
11 клас Біологія: Ознайомитися з темою "Біорізноманіття та його збереження", скласти опорний конспект та вивчити його
19 березня
9 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Крохмаль, целюлоза-природні полімери", виконати лабораторний дослід 13,14, результати якого записати в зошит ст. 183-187 вправи 2,148 ст. 187
7 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Добування і зберігання кисню", вивчити хімічні рівняння реакцій добування кисню в лабораторії, опрацювати ст. 122-127,виконати вправи 1,2,3 ст 129
8 клас Хімія: Виконати підсумкову контрольну роботу(завдання якої знайдете на моїй поштовій скринці), виконати завдання 1-10 ст. 151
11 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Властивості основ", опрацювати матеріал з даної теми та виконати вправи 1,2 після параграфа
Всі виконані завдання та контрольні роботи прошу надіслати на мою поштову скриньку!!!!! #
gggvvvggg@ukr.net

2 тиждень
30 березня
9 клас  Біологія:Аналіз контрольної роботи.Ознайомитися з новим розділом "Закономірності успадкування ознак" та з новою темою "Основні поняття генетики" "Класичні методи генетичних досліджень".Вивчити основні поняття генетики та скласти опорну схему по методах генетичних досліджень.
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Гібридологічний аналіз.Частина 5.Зчеплене успадкування і кросинговер".Дати відповіді на завдання(2-5) для самоконтролю.
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Екологічна політика в Україні: природоохорнне законодавство України, міждержавні угоди".Вивчити закони про охорону природи в Україні.
8 клас Біологія:Виконати тести з попередньої теми.Ознайомитися з розділом "Зв`язок організму людини із зовнішнім середовищем.Нервова симтема" та з темою "Будова і функції нервової системи".Скласти та вивчити конспект.
31 березня
9 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Застосування вуглеводів та їх біологічна роль".Тестова самостійна робота.Повторити і узагальнити знання з теми "Вуглеводів"
8 клас Хімія:Узагальнення знань з теми "Кількість речовини.Розрахунки за хімічними формулами"
7 клас Хімія:Тестова самостійна робота.Ознайомитися з темою: "Хімічні властивості кисню.Реакції сполучення".Зробити конспект параграфу та виконати вправи 1,2,3 ст.135
10 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Сахароза: молекулярна формула, гідроліз".Вивчити формули цукру бурякового, лактози.Виконати тестову роботу.
11 клас Хімія:Тестова самостійна робота.Ознайомитися з темою "Солі: їх поширення у природі, середні та кислі солі".Зробити конспект "Класифікація солей та їх хімічні властивості"
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження спадковості людини".Познайомитися з етапами дослідження та методами дослідження спадковості людини.Відповісти на питання "Де і яким чином вони застосовуються?"
1 квітня
9 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Білки: склад і будова.Біологічна роль амінокислот і білків".Зробити конспект про організації білка.
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Закон Г.Менделя, їх статистичний характер".Вивчити формулювання законів Г.Менделя та скласти схему по видах домінування, та виконати задачу 3,4 на ст.117
10 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз".Скласти асоціативний кущ зі словом Крохмаль.Виконати вправи 1,2 на ст.125
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Основні класи неорганічних сполук: їх класифікація, склад, номенклатура".Скласти опорну схему класів неорганічних сполук та вивчити її.
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою"Концепція сталого розвитку" ст 152-155.
Зробити конспект і вивчити його.
2 квітня
9 клас Хімія: Тестова самостійна робота.Узагальнення і контроль знань з теми "Жири і вуглеводи, білки".Повторити вивчену тему і виконати всі завдання параграфу 42.
7 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Горіння і окислення речовин у повітрі" ст.136-142 і виконати творче завдання 4,9 на ст.143
8 клас Хімія: Ознайомитися з темою "Оксиди: фізичні властивості, поширеність і використання.Зробити конспект та вивчити схему на ст.190
11 клас Хімія:Тестовий контроль. Ознайомитисяз темою "Солі, їх поширення в природі.Середні та кислі солі.Виконати завдання 1,2 після параграфу, підготуватися до тестового контролю.

3 тиждень 06.04
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Ознака як результат взаємодії генів".Скласти опорну схему, виконати задачу 5 ст.123
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація".Скласти схему компоненти генома еукаріотичних клітин.
11 клас Біологія: Ознайомитися з темою "Екологічне мислення".Навести приклади виникнення екологічних проблем пов`язані з незнанням законів екології.
8 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Будова і функції спиного мозку людини".Скласти опорний конспект , виконати лабораторну роботу ст.175 , замалювати в зошиті будову спинного мозку, та виконати тести ст.177
07.04
9 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Природні й синтетичні органічні сполуки. Захистдовкілля від стійких органічних забруднювачів".Виконати вправи 8,9,10 параграфу 41 і скласти опорну схему.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ". Виконати вправи 98,99, 100.
7 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Хімічні властивості кисню, зокрема взаємодія кисню з складними речовинами". Виконати вправи 4,5 ст.136.
10 клас Хімія:Узагальнення та контроль знань з теми "Жири" та "Вуглеводи".Виконати завдання 9,10,12,17 на ст.128-129
11 клас Хімія:Ознайомитися з темою"Поняття про жорсткість води та способи її усунення". Зробити конспект і вивчити його. 
08.04
9 клас Хімія:Виконати контрольну роботу з теми "Жири" та "Вуглеводи".
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Зчеплене успадкування і кросинговер". Вивчити основні положення хромосомної теорії спадковості і зробити задачу 5 на ст.127.
10 клас Хімія:Підсумкова контрольна робота
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Кислоти іх назви та класифікація". Вивчити 8 формул кислот та їх сучасні назви, виконати письмово вправи 101,102,103 ст.167 
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Завдання та досягнення сучасної селекції".Скласти перелік сортів однієї з культурних рослин, які вирощуються в нашій місцевості. 
09.04
9 клас  Хімія:Узагальнення знань з хімії. Ознайомитися з темою "Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу". Навести приклади використання знань різних природних наук для розвитку хімії.
7 клас  Хімія:Тестова самостійна робота.Ознайомитися з темою "Горіння й окиснення речовин у повітрі".Скласти конспект з даної теми і виконати вправи 1-5 на ст.143
8 клас  Хімія:Тестова самостійна робота.Ознайомитися з темою "Поняття про солі".Записати в зошит таблицю на ст. 176, виконати вправи 112,113,114,115 на ст.178
11 клас Хімія:Тестова самостійна робота. Ознайомитися з темою "Сучасні силікатні матеріали. Склати таблицю "Аніони і катіони столової мінеральної води".
4 тиждень
13.04
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю".Вивчити таблицю на ст.129 та розв`язати задачу 7 на ст.131
10 клас Біологія:Тестова самостійна робота .Ознайомитися з темою "Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині".Зіставити прізвища вчених у галузі біології  та отримати назву групи білків та охарактеризувати її (завдання на ст.155)
11 клас Біологія:Контрольна робота за вивченою темою .
8 клас Біологія:Тестова самостійна робота .Ознайомитися з темюю " Будова і функції головного мозку". Зробити конспект  , оперувати ключовими поняттями данного параграфу , виконати тести на ст.180 , 184.
14.04
9 клас Хімія:Тестова самостійна робота . Проілюструвати  схему взаємозв`язку природнисих наук у пізнанні природи власними прикладами.Висловити та обгрунтувати свою точку зору на роль хімічних знань у пізнанні природи.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Взаємодія оксидів з водою,дія на індикатори утворених продуктів реакцій.Записати в зошит всі рівняння про які згадується в параграфі ,виконати завдання 119,121,122 на ст.185.
7 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Застосування кисню .Проблема чистого повітря".Виконати завдання 1,2,3,4 на сторінці 145-146 та проект 6,7 (на вибір) на ст.146
10 клас Хімія:Ознайомитися з темою"Насичені та ароматичні аміни".Знати класифікацію й загальні формули амінів та їй номенклатуру.Виконати завдання 1,2,3,4,5 на ст.138
11 клас Хімія:Ознайомитися з темою"Значення металічних елементів ".Виконати проект на тему "Штучні алмази в техніці" або "Кислотні дощі".
10клас Біологія:Ознайомитися з темою "Каріотип людини та його особливості . Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу ".Виконати самостійну роботу з ілюстрацією (талиця "Характеристика рівнів організації  хроматину")
15.04
9 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства . Вивчити правила виділені жовтим кольором на ст.207 та 211.Знати як відбувається явище фотосинтезу та оцінити роль хімічних природі.
9 клас Біологія:Тестова самостійна робота .Ознайомитися з темою "Форми мінливості.Модифікаційна (Фенетипова ) та комбінативна мінливість".Відповісти письмово на питання в рожевій рамочці на ст.132 та вивчити напам`ять такі поняття як модифікція , модифікаційна мінливість  та комбінативна мінливість.
10 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Амінокислоти .Пептиди."Вивчити все ,що  виділенно фовтим кольором та таблицю 12 та виконати завдання 1,2,3 на ст.143-144
8 клас Хімія:Тестова самостійна робота.Ознайомитися з темою "Загальні хімічні властивості основних оксидів"Вивчити всі хімічні властивості основних  оксидів, записати схему 17 на ст.190
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Завдання та досягнення сучасної селекції ".Оперувати такими поняттям як селекція та записати в зошит таблицю 44.2 та 44.3 на ст.164
16.04
9 клас Хімія:Тестова самостійна робота .Навести приклади , що підтверджують роль хімії в суспільному вироництві та з`ясувати екологічні проблеми нашої місцевості, запропонувати способи їх вирішення.
7 клас Хімія:Ознайомитись з темою "Колообіг оксигену в природі .Біологічна роль кисню".Вивчити рівняння на ст.147,148 та виконати завдання 1,2,3 на ст.149.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Хімічні властивості кислотних оксидів".Дати визначення кислотних оксидів , навести приклади,виконати вправи 125-130
11 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Якісні реакції на деякі йони".Зроити конспект та вивчити його.


5 тиждень
21.04
9 клас Хімія:Повторити параграф 44 (ст.206-212).Розробити проект , у якому ви розкриєте роль хімічних знань у сталому розвитку людства.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Хімічні властивості основ".Вивчити правила виділені жовтим кольором та всі хімічні властивості основ.Виконати вправи письмово 136,137,138 на ст.203.Підготуватися до тестової самостійної роботи.(обов`язково конспект) Переглянути відео (https://youtu.be/ZQF5dlc39J0)
7 клас Хімія:Пілготуватися до контрольної роботи з теми "Кисень".Повторити параграфи 15-21.
10 клас Хімія:Тестова самостійна робота. Ознайомитися з темою "Білки". Вивчити правила, які виділені жовтим кольором та таблицю 13 на ст.149.Скласти рівняння реакції гідролізу трипептиду, утвореного аміноетановою кислотою.(обов`язково конспект)Переглянути відео (https://youtu.be/g4fzkfFTHNI)
11 клас Хімія:Тестова самостійна робота.Виконання практичної роботи №1 на тему "Дослідження якісного складу солей". Подивитися відео і занотувати головне і зробити висновки.(https://youtu.be/rb7ecpzNiKs)
22.04
9 клас Хімія:Презентація проектів.Ознайомитися з темою "Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені-творці хімічної науки (ст.212-213)Записати схему "Галузі хімічних знань" та доповнити її.Переглянути відео (https://youtu.be/NaFD2fLnYfY)
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Мутації".Вивчити значення понять (мутація,поліплоїдія,гетероплоїдія,мутагенні фактори).Зробити таблицю по класифікації мутацій, записати основні положення теорії мутацій.
10 клас Хімія:Тестова самостійна робота. Ознайомитися з темою "Біологічна роль амінокислот і білків".Ознайомитися з таблицею 14 та зробити висновки про важливість збалансованого харчування.Вивчити що таке ферменти.(обов`язково конспект)
8 клас Хімія:Тестова самостійна робота.Ознайомитися з темою "Хімічні властивості кислот".Вивчити в кінці параграфу 40 на ст.212 все, що виділено оранжевим. Виконати вправи 147,148,149.(обов`язково конспект)
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Сучасні методи селекції".Записати в зошит таблицю "Класичні методи селекції організмів" та відповісти на запитання 6,7 на ст.171.Переглянути відео(https://youtu.be/L8pLIjBy_ug)
23.04
9 клас Хімія:Ознайомитися с темою"Видатні хіміки, котрі прославили Україну своїми відкриттями"(ст.213-215).Користуючись інтернет-джерелами підготувати повідомлення про життєвий шлях і внесок у науку вчених, чиї імена присвоєно науково-дослідним інститутам хімічного спрямування,про сучасні досягнення цих інститутів. 
7 клас Хімія:Контрольна робота з теми "Кисень"
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Хімічні властивості середніх солей".Вивчити ВСІ хімічні властивості солей. Вивчити схему на ст.217!Прочитати на ст.218 "Сторінка ерудита".Виконати  вправи 155,156,157.Підготуватися до тестової самостійної роботи.(обов`язково конспект)
11 клас Хімія:Ознайомитися з темою"Генетичні зв`язки між неорганічними речовинами". Зробити конспект і виконати вправи всі в кінці параграфу. 
5 тиждень
27.04
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Спадкові захворювання людини.Генетичне консультування".Записати в зошит таблицю на ст.142, зробити конспект та відповісти на питання 7 на ст.143
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Геном людини".Вивчити що таке геном та геноміка та те що виділено блакитним, зробити конспект та письмово виконати таблицю на ст.163 "Особливості геному людини".  
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Явище гетерозису".Зробити невеличкий конспект та ознайомитися з таблицею на ст175.Вказати "Що таке гетерозис?" та назвати генетичні основи гетерозису та його значення.
8 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Соматична та вегетативна нервова система".Розглянути схему регуляції довільних рухів людини та записати в зошит таблицю на ст.188.Виконати тести на ст.189 та відповісти на питання 1,2,3 на ст.189.
28.04
9 клас Хімія:Повторити параграфи 1-3. та виконати завдання1,3,4 на ст.11 11,12,13 на ст.15 та 16,17 на ст.20.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об`єму, кулькості речовини реагентів і продуктів реакцій".Навчитися розв`язувати задачі див. приклад 1,2 на ст.193-195.Подивитися відео та записати все про що йдеться у ньому.Викконати вправи 131,132 на ст.198.(https://youtu.be/Kha4L_FLs_Q)
7 клас Хімія:Ознайомитись з темою "Вода".Зробити конспект за даним параграфом та записати таблицю "Вода у природі" на ст.152.Описати поширеність води у природі та перелічити фізичні властивості води.
10 клас Хімія:Підготовка до контрольної роботи за темою "Оксигеновмісні органічні сполуки".Виконати пробну контрольну роботу на ст.154,155,156.
11 клас Хімія:Продовжуємо ознайомлюватися з темою"Генетичні зв`язки між неорганічними речовинами".Виконати вправи , які будуть у групі вашого класу! 
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Генетика людини".Зробити конспект та написати невеличке повідомлення про Ф.Гальтона, вказати переваги людини, як генетичного об`єкта.Самостійна робота на зіставлення на ст.166.
29.04
9 клас Хімія:Повторити параграфи 4-5.Виконати вправи 19,20,21 на ст.28 та 24,25 на ст.33.
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Методи генетичних досліджень .Сучасні методи молекулярної генетики".Опрацювати таблицю на ст.145 та відповісти на питання 1,2,3 на ст.145(письмово).Підготуватись до контрольної роботи за вивчену тему.
10 клас Хімія:Контрольна робота за темою "Оксигеновмісні органічні сполуки"
8 клас Хімія:Продовжуємо цю тему.Див. приклади 3,4 на ст.196-198.Розв`язати задачі 133,134,135 на ст.198.
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Гомологічні ряди спадкової мінливості.Походження культурних рослин" Визначити що означає слово "Одомашненя" та розглянути основні центри походження культурних рослин.Скласти невеличкий реферат на тему цього параграфу.
30.04
9 клас Хімія:Повторити параграфи 6-7. Виконати вправи 26,27,28,29 на ст.40-41 та 30,31 на ст.44.
7 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Розчини.Кількісний склад розчинів".Переглянути відео, вивчити формули та вміти їх застосовувати!Розглянути приклад 1,2,3,4 на ст.156-157.Виконати вправи 1,2,3,4,5 на ст.158-159.
8 клас Хімія:Важлива тестова самостійна робота!!!
11 клас Хімія:Практична робота №2 "Генетичні зв`язки між неорганічними речовинами".Подивитися відео та оформити роботу у зошиті, як слід!Виконати "Формульний диктант" (завдання будуть у групі)(https://youtu.be/Z91k7-8xYWA)

6 тиждень
04 травня
9 клас Біологія  Підсумкова тестова контрольна робота.
Ознайомитися з темою:Розвиток еволюційних поглядів.Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популяція як одиниця еволюції.Взошитах навести приклади
палеонтологічних ,молекулярно-генетичних доказів еволюції.стор.148-150.Скласти опорний конспект на тему:характеристика стану популяції .стор.152-153.
10 клас Біологія Успадкування ознак у людини.Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини.Скласти опорний конспект на тему: Основні типи успадкування ознак у людини
стор.174. Письмово виконати сам.  роб. на стор . 174-175.
11 клас. Біологія:Ознайомитися з темою:Генетична та клітинна інженерія у сучасній  селекції. Скласти опорний конспект на тему:Застосування методів клітинної інженерії  
усучасній селекції.Стор.180-183опрацювати.     
8 клас Біологія Ознайомитися з темою:Загальна характеристика сенсорних систем організму людини.Зорова сенсорна система. Скласти опорні конспекти  на тему:Будова сенсорної  системи. Типи  сенсорних систем.Будова зорової сенсорної системи.Стор.194-197.Виконати тести в підручнику письмово стор.197.
05 травня
8 клас Хімія Ознайомимося з темою :Хімічні властивості основ. Опрацюємо параграф  38 ,зробимо короткий конспект запишемо рівняння реакції в зошит,розглянемо в підручнику демонстрації дослідів, та вивчимо основні властивості основ.Письмово в зошитах виконаємо вправи:136, 138,стор.203.
10 класХімія Ознайомимосяз темою:Синтетичні висомолекулярні сполуки іполімерні матеріали на їх основі. Познайомимося зпоняттям що таке полімери їх різноманітність, класифікацію за походженням та двома шляхамиїх добування: полімеризація та поліконденсація.стор.158-161. письмово в зошитах скласти опорний конспект ,та письмово виконати вправи тестові номер 1-4 стор.162.
9класХімія Продовжуємо повторення темиРозчини, зокрема Теплові явища що супроводжують процес розчинення, кристалогідрати,розвязування задач на приготування  розчинів із кристалогідратів. Повторити параграф 7 ,8.Виконати письмово в зошитах вправи 33, 34. повторити,що таке дисперсні системи їх види.
7 клас Хімія Ознайомимося змасовою часткою розчиненої речовини в розчині формулою за якою обчислюють масову частку речовини в розчині, з цієї формули вчимося знаходити масу розчиненої речовини та масурозчину.Взошитах записуємо цю формулу ,вивчаємо її на память,розвязуємо письмово задачі:2,3,4, на стор.158-159.
06 травня 
10 клас Хімія Ознайомимося зтемою:Пластмаси. Термопластичні та термореактивні пластмаси їх види,властивості та використання. Гума. Каучуки.Найпоширеніші полімери та сфериїх використання. Стор.162-170.Складіть опорну схему Види пластмас,запишіть в зошитах рівняння полімеризації етену та тефлону,галузі використання пластмас.Виконайте письмово в зошитах иправи 1,2,5 стор.171.
9 клас БіологіяОзнайомимося з темою:Еволюційні фактори. Механізми первинних  еволюційних змін  Природний добір  Вид Критерії виду.Скласти зошитах  письмово  слідуючі опорні схеми:Фактори еволюції. Види природного добору.Критері\ виду.
стор.154-159.
Увага учні 9класу виконують з підручника тематичну контрольну роботу стор.146-147. фотографують і надсилають у вайбер або на електронку мені,виконуємо до8 травня до 17 .години.Бажаю успіхів
11Клас Біологія Ознайомимося темою:Генетична інженерія людини.Біоетичні проблем.
Опрацювати стор. 184-187включно, в зошиті скласти опорний конспект на тему:Біоетичні проблеми сучасної медицини. 
пройти онлайн тестування. код та адреса увайбері!
Перегляньте відео, корисна інформація
8 клас Біологія  Ознайомимося  з темою:Зорова сенсорна система,будова ока,хвороби  органів зору та їх профілактика.стор.198-205,виконати тести  в  підручнику стор.207.
Вивчити будову ока та здати по вайберу кожному учню особисто в термін до 11 травня включно! 
11 клас ХіміяПовторення теми Періодичний закон і періодична система хімічних елементів,зокрема явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про  елекронну будовуатома.Повт.стор.3-18,
розвязати онлайн тести,адреса у вайбері
7 травня
9 клас Хімія:
7 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Взаємодія води і оксидів".Вивчити кислотні і основні оксиди і їх формули.(табл.5,6,7)Виконати вправи 1,2,3,4,5.Переглянути презентацію та зробити за нею конспект 
8  клас Хімія:Хімічні властивості кислот. Продовжити опрацювання більш глибше.Повторити конспект з цієї теми та виконати вправи 152,153,154.Попрацювати з презинтацією та зробити конспект.(https://youtu.be/ntdcGExLBxk)
11  клас Хімія:Повторити теми "Явище періодичної зміни властивостей елементіві їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів" та "Електронні і графічні електронні формули атомів с,п,д елементів,Принцип "мінімальної енергії".Виконати всі вправи після параграфів.


7 тиждень 
12 травня
9 клас Хімія:Повторення.Готуємось до річної контрольної роботи.
8 клас Хімія:Повторити хімічні властивості солей.Повторити конспект з цієї теми.Виконати вправи 158,159,160,161.Переглянути відео та зробити конспект(https://youtu.be/ljXubEHu5jI).
7 клас Хімія:Продовження вивчення теми "Взаємодія води з оксидами ".Виконання лабораторного досліду №5.Переглянути відео і записати дослід поетапно в зошит з відповідними висновками.(https://youtu.be/u1S5bc9ANt0)
10 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Каучуки,гума".Все, що віділено зеленим та жовтим кольором записати.Описати відомі вам властивості каучуків.Та виконати 1,2,3,4,5 на ст.176.
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Закономірності мінливості людини.Мутації та їхні властивості.Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів".Зробити конспект про цим темам. Вивчити таблицю 5 на ст.176.Виконати вправи 10 на ст.179 , пит.10 на ст.183 та пит.10 на ст.187
13 травня
9 клас Хімія:Повторення.Готуємось до річної контрольної роботи.
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Вид.Критерії виду.Механізми видоутворення.Адаптація.Основні положення сучасної теорії еволюції.Еволюція людини.Етапи еволюції людини".Зробити конспект по цим темам.Відповісти на питання 6 на ст.159,на пит 6 на ст.163, та 6 на ст.167.
10 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Волокна .Штучні й синтетичні волокна".Перемалювати мал.54 на ст.178.Відповісти на питання 1,2,3 на ст.183.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Генетичні зв`язки між простими речовинами й основними класами неорганічних сполук".Записати таблицю 18 на ст.223.Прослухати відео та зробити конспект і виконати 167,168,169,170.(https://youtu.be/j5h7LgsnPzc)
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою"Сучасна біотехнологія".Записати мал.50.1.та 50.2. на ст.188-189.Переглянути відео та записати головне(https://youtu.be/queAHtLEPIU).Виконати вправи 6 або 7 на ст.191
14 травня
9 клас Хімія:Повторення.Готуємось до річної контрольної роботи.
7 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Проблема чистої води".Переглянути відео (https://youtu.be/g_mJo6RXabk) зробити конспект.Зробити проект на теми ст.164.І здати у відеовигляді.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою "Значення хімічного експерименту як джерела знань".Записати те, що виділено жовтим кольором.Виконати практичну роботу №1 на ст.229.Записати цю практичнуза переглянутим відео.(https://youtu.be/YzhPPFSd-dE)Виконати вправи 172,173.
11 клас Хімія:Повторити тему "Збуджений стан атома.Валентні стани елементів.Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів."Повторити конспект за ці теми та виконати питання 1,2,3 в кінці параграфу.8 Тиждень
18.05
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Світоглядні на наукові погляди на походження життя;Основи філогенії та систематики;Основні групи організмів: віруси,бактерії, археї,еукаріоти".Записати конспект.Виконати всі завдання різних рівнів з 1-16 на ст.172-173.
10 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Генетичний моніторинг у людських спільнотах; особливості генофонду людських спільнот; закономірності розподілу алелів у популяції; сучаснізавдання медичної генетики; хвороби спадкового походження".Записати все по цим темам і відповісти на питання в кінці параграфу.
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Біологічна небезпека та біологічний захист".Записати на ст.193 таблицю в зошит.Виконати завдання 6 на ст.195
8 клас Біологія:Повторення. Готуємось до контрольної роботи.
19.05
9 клас Хімія:Повторення. Готуємось до контрольної роботи.
8 клас Хімія:Ознайомитися з темою"Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів".Виконати вправи 174-178 на ст.239 
7 клас Хімія:Повторення.Готуємось до контрольної роботи.
10 клас Хімія:Повторення.Готуємось до контрольної роботи.
11 клас Хімія:Повторення.Готуємось до контрольної роботи
20.05
9 клас Хімія:Готуємось до контрольної роботи.
9 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Огляд основних еукаріотичних таксонів;Екосистема.Різноманітність природних екосистем;Харчові зв`язки, потоки енергії колообіг речовин в екосистемах".Виконати тестові завдання з 1-16 ст.180-181.
10 клас Хімія:Повторення.Готуємось до контрольної роботи.
8 клас Хімія:Ознайомитись з темою " Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ.Зробити конспект за параграфом.Виконати вправи 179-183
11 клас Біологія:Ознайомитися з темою "Біологія та глобальні проблеми людства".Зробити конспект  та відповісти на питання 5,6 письмово на ст.201
21.05
9 клас Хімія:Повторення.Готуємось до контрольної роботи.
7 клас Хімія:Повторення.Готуємось до контрольної роботи.
8 клас Хімія:Ознайомитись з темою "Поширеність у природі, й використання середніх солей".Записати схему 23 на ст.249.Виконати та розписати вправу 185 на ст.251.
11 клас Хімія: Повторення. Готуємось до контрольної роботи.
Немає коментарів:

Дописати коментар